Preskočiť na obsah

Aktuálne výzvy

Aktuálne výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Ľudské zdroje nájdete na linku: https://minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok