Preskočiť na obsah

Andrea Bučková, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity

Dátum narodenia:
11. novembra 1972 v Banskej Bystrici

Vzdelanie
1999 – 2003

Magisterské vzdelanie v odbore sociálna pedagogika,

Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Banská Bystrica

1991-1996

Bakalárske vzdelanie v odbore osvetová práca v rómskom spoločenstve,

Univerzita Konštantína Filozofa, Katedra rómskej kultúry, Nitra

Profesionálne skúsenosti
December 2019 – marec 2020 Vecná gestorka horizontálnych princípov rovnosť príležitostí, rodová rovnosť a nediskriminácia, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava
Február 2017 – december 2018 expertka pre kraje, Agentúra pre sociálne začleňovanie, Úrad vlády ČR, Praha
Október 2012 – júl 2016 riaditeľka odboru rozvojových projektov, monitorovania a hodnotenia, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Ministerstvo vnútra SR, Bratislava
Október 2010 – október 2012 riaditeľka implementačného odboru – odbor sociálnej inklúzie, Fond sociálneho rozvoja, Bratislava
September 2008 – október 2010 Programová manažérka pre oblasť vzdelávania a podpory zamestnateľnosti a oblasť podpory rodovej rovnosti v občianskom združení – Kultúrne Združenie Rómov Slovenska,
Apríl 2008 – január 2011 Regionálna školiteľka a konzultantka, Iuventa – Národná agentúra Program Mládež v akcii, Bratislava
September 2006 – september 2008 Riaditeľka odboru metodiky a koordinácie regiónov, Úrad vlády SR – Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, Bratislava, Regionálna kancelária Banská Bystrica 
Júl 2004 – august 2006 Regionálna koordinátorka, Úrad vlády SR – Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, Bratislava, Regionálna kancelária Banská Bystrica 
Jazykové schopnosti
Slovenský jazyk C2
Anglický jazyk B2
Rómsky jazyk C2