Preskočiť na obsah

PhDr. Ján Vachalec, PhD., MBA

Odbor koncepcií a analýz
koordinátor pre oblasť zamestnanosti
+421 2 20925 650
jan.vachalec@vlada.gov.sk