Preskočiť na obsah

Kontakty Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity

Poštová adresa

Úrad vlády Slovenskej republiky
Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava, Slovenská republika

 


Splnomocnenkyňa vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity

Mgr. Andrea Bučková
 +421 20925 429 - sekretariát

Kancelária splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity

Mgr. Iveta Duchoňová

riaditeľka kancelárie
+421 2 20925 341
iveta.duchonova@vlada.gov.sk

Mgr. Alexandra Rigóová

finančná manažérka
+421 2 20925 427
alexandra.rigoova@vlada.gov.sk

JUDr. Ivan Šteruský

koordinátor pre oblasť práva
+421 2 20925 438
ivan.sterusky@vlada.gov.sk

Michal Šľachta

koordinátor pre médiá a prácu s mládežou
+421 2 20925 647
michal.slachta@vlada.gov.sk

Mgr. Lucia Kováčová

koordinátorka pre dotačnú schému
+421 2 20925 428
lucia.kovacova@vlada.gov.sk

Mgr. Ladislav Baláž

koordinátor pre oblasť vzdelávania
+421 2 20925 645
ladislav.balaz@vlada.gov.sk

Katarína Žák Rabatinová

asistentka
+421 2 20925 648
katarina.zak@vlada.gov.sk

Ladislav Koky

+421 2 20925 646
ladislav.koky@vlada.gov.sk

Odbor koncepcií a analýz

Marek Chomanič, Mgr.

poverený vedením odboru
+421 2 20925 342
marek.chomanic@vlada.gov.sk

Mgr. Ľubica Miškovčíková, PhD.

koordinátorka pre oblasť zdravia
lubica.miskovcikova@vlada.gov.sk

JUDr. Marek Šafár

koordinátor pre oblasť bývania
+421 2 20925 649
marek.safar@vlada.gov.sk

PhDr. Ján Vachalec, PhD., MBA

koordinátor pre oblasť zamestnanosti
+421 2 20925 650
jan.vachalec@vlada.gov.sk

Odbor implementácie projektov

Mgr. Adriana Ďatková

riaditeľka odboru
+421 2 20925 344
adriana.datkova@vlada.gov.sk

JUDr. Vladimíra Kaplanová, LL.M.

právnička
+421 2 20925 425
vladimira.kaplanova@vlada.gov.sk

PaedDr. Ingrid Zubková

NP terénna sociálna práca - hlavná projektová manažérka
+421 2 209 25 346
ingrid.zubkova@vlada.gov.sk

Ing. Denisa Didiová

NP terénna sociálna práca - projektová manažérka
+421 2 209 25 654
denisa.didiova@vlada.gov.sk

Mgr. Marianna Hudáková

NP podpora vysporiadania pozemkov - metodička
+421 2 209 25421
marianna.hudakova@vlada.gov.sk

Mgr. Jana Miháliková, PhD.

NP materské škôlky - hlavná projektová manažérka
+421 2 209 25 422
jana.mihalikova@vlada.gov.sk

Mgr. Barbora Vaňek

NP materské škôlky - metodička
+421 2 209 25 422
barbora.vanek@vlada.gov.sk

Mgr. Tibor Škrabský

NP monitorovanie a hodnotenie - hlavný projektový manažér
+421 2 209 25423
tibor.skrabsky@vlada.gov.sk

Mgr. Ľudmila Plachá, PhD.

NP monitorovanie a hodnotenie - analytička
+421 2 209 25 381
ludmila.placha@vlada.gov.sk

Mgr. Lýdia Kurinová

NP Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - hlavná projektová manažérka
+421 2 209 25 347
lydia.kurinova@vlada.gov.sk

Ing. Milan Buch

NP materské škôlky
+421 2 209 25 375
milan.buch@vlada.gov.sk

Bc. Rozália Al-araibi

asistent hlavného projektového manažéra NP KS
+421 2 209 25 424
rozalia.al-araibi@vlada.gov.sk

Mgr. Šimon Mihalčin

NP materské škôlky
+421 2 209 25 377
simon.mihalcin@vlada.gov.sk

Mgr. Silvia Keratová

NP materské škôlky
+421 2 209 25 376
silvia.keratova@vlada.gov.sk

Mgr. Kristína Chromeková

NP materské škôlky
+421 2 209 25 376
kristina.chromekova@vlada.gov.sk

Odbor regionálnej koordinácie

Mgr. Eduard Čonka

riaditeľ odboru
+421 2 20925 343
eduard.conka@vlada.gov.sk

1. Oddelenie regionálnej koordinácie

Ing. Zlatica Azimiová

Mlynská 2, 979 01  Rimavská Sobota

koordinátorka pre oblasť bývania a sociálnych vecí
+421 961 68 50 81

Mgr. Albert Kováč

Mlynská 2, 979 01  Rimavská Sobota

koordinátor pre oblasť vzdelávania a zdravia
+421 917 440 925

Mgr. Maroš Balog

Okresný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05  Banská Bystrica

koordinátor pre oblasť vzdelávania a zdravia
+421 905 822 124

Mgr. Henrieta Sujová

Okresný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05  Banská Bystrica

+421 905 822 124

Mgr. Ivana Šusterová, PhD.

Okresný úrad, Štefánikova trieda 60, 949 01  Nitra

+421 950 484 891, +421 37 65 49 253

Mgr. Zuzana Blaháková

Okresný úrad, Štefánikova trieda 60, 949 01  Nitra

+421 37 65 49 253

2. Oddelenie regionálnej koordinácie

Mgr. Ingrid Lukáčová

Okresný úrad, Hroncova ul. č. 13, 040 01  Košice

vedúca oddelenia
+421 55 600 4255

Ing. Martina Juráková

Okresný úrad, Hroncova ul. č. 13, 040 01  Košice

koordinátorka pre sociálnu oblasť a oblasť vzdelávania
+421 917 797 244

Mgr. Dominik Bezák

Mestský úrad, Námestie Štefánika 1, 052 01  Spišská Nová Ves

+421 961 745 781