Preskočiť na obsah

Dokumenty pre užívateľov

Aktuálne platné znenia

Sprievodca pre užívateľov zapojených do národného projektu (PDF - 1.25 MB)
           verzia 3: aktualizované 28.10.2021 (účinnosť od 2.11.2021)
Archív

SPRIEVODCA PRE UŽÍVATEĽOV ZAPOJENÝCH DO NÁRODNÉHO PROJEKTU (PDF - 1.29 MB)
verzia 2: aktualizované 26.5.2021 (účinnosť od 27.5.2021)


SPRIEVODCA PRE UŽÍVATEĽOV ZAPOJENÝCH DO NÁRODNÉHO PROJEKTU„Podpora činnosti zameraných na riešenie nepriaznivých situácii súvisiacich s ochorením COVID -19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.“ (účinnosť 24.11.2020 - 26.5.2021) (DOCX - 84.28 kB)

Príloha č.1 Sprievodcu pre užívateľov zapojených do národného projektu - Vzory pre kapitolu 6 Financovanie


VERZIA 3: PLATNÁ DO 26.5.2021 Príloha č.2 Sprievodcu pre užívateľov zapojených do národného projektu - Postup pri obsadzovaní pracovnej pozície „Terénny asistent COVID“ (PDF - 267.34 kB)


VERZIA 2: PLATNÁ DO 21.1.2021 Príloha č.2 Sprievodcu pre užívateľov zapojených do národného projektu - Postup pri obsadzovaní pracovnej pozície „Terénny asistent COVID“ (DOCX - 72.96 kB)


VERZIA 1: PLATNÁ do 28.12.2020 Príloha č.2 Sprievodcu pre užívateľov zapojených do národného projektu - Postup pri obsadzovaní pracovnej pozície „Terénny asistent COVID“ (DOCX - 84.74 kB)