Preskočiť na obsah

Materiály na stiahnutie

 Pandémia krok za krokom - príručka pre obce s marginalizovanými rómskymi komunitami

I. COVID-19 aktuálne


II. Informačné materiály a letáky

Téma: očkovanie

ÚSVRK pripravil sériu videí, v ktorých ľudia z rôznych profesií priblížujú svoju skúsenosť s očkovaním. Cieľom informačnej kampane „Pridaj sa k nám, poď sa očkovať!“ je podporiť verejný záujem a celospoločenské úsilie v boji proti pandémii COVID-19, a to podnietením záujmu obyvateľov MRK o očkovanie. Kampaň je súčasťou aktivít v rámci NP COVID MRK. Všetky videá z informačnej kampane sú k dispozícii na Youtube kanáli ÚSVRK.


Informačné poučenie (PDF - 638,48 kB) - informácie o právach a podmienkach spracúvania osobných údajov pre účinkujúcich vo videu


Otázky a odpovede (PDF - 383,60 kB) - dokument pre pomáhajúce profesie

Tretia dávka očkovania (PDF - 1,09 MB) - kedy a pre koho

COVID-19 a očkovanie (PDF - 796,63 kB) - Dôležité informácie

COVID-19 a očkovanie detí (PDF - 1,20 MB)

Delta variant a očkovanie (PDF - 1,45 MB) (v slovenčine)

Typy vakcín (PDF - 309,91 kB): Vektorové vakcíny a RNA vakcíny - aký je medzi nimi rozdiel?

Téma: COVID-19 a prevencia


III. Metodické usmernenia a postupy

Usmernenia, ako postupovať v jednotlivých krízových situáciách

Oblasť Hygiena a sanitácia

Oblasť Zdravie a karanténa

Oblasť Komunikácia, mediácia a podpora

Oblasť Potraviny, strava a voda


IV. Užitočné stránky