Preskočiť na obsah

Sprievodca pre zapojené subjekty do NP COVID MRK a prílohy

Aktuálne platné znenia

SPRIEVODCA PRE UŽÍVATEĽOV ZAPOJENÝCH DO NÁRODNÉHO PROJEKTU (PDF - 267.34 kB) VERZIA 2: AKTUALIZOVANÉ 26.5.2021 (účinnosť od 27.5.2021)

Príloha 1 Sprievodcu pre užívateľov zapojených do národného projektu - Vzory pre kapitolu 6 Financovanie


Príloha 2 - Postup pri obsadzovaní pracovnej pozície „Terénny asistent COVID“  (PDF - 642.86 kB) VERZIA 4: AKTUALIZOVANÉ 26.5.2021 (účinnosť od 27.5.2021)


Archív

SPRIEVODCA PRE UŽÍVATEĽOV ZAPOJENÝCH DO NÁRODNÉHO PROJEKTU„Podpora činnosti zameraných na riešenie nepriaznivých situácii súvisiacich s ochorením COVID -19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.“ (DOCX - 84.28 kB) (účinnosť 24.11.2020 - 26.5.2021)

Príloha č.1 Sprievodcu pre užívateľov zapojených do národného projektu - Vzory pre kapitolu 6 Financovanie


VERZIA 3: PLATNÁ DO 26.5.2021 Príloha č.2 Sprievodcu pre užívateľov zapojených do národného projektu - Postup pri obsadzovaní pracovnej pozície „Terénny asistent COVID“ (PDF - 267.34 kB)


VERZIA 2: PLATNÁ DO 21.1.2021 Príloha č.2 Sprievodcu pre užívateľov zapojených do národného projektu - Postup pri obsadzovaní pracovnej pozície „Terénny asistent COVID“ (DOCX - 72.96 kB)


VERZIA 1: PLATNÁ do 28.12.2020 Príloha č.2 Sprievodcu pre užívateľov zapojených do národného projektu - Postup pri obsadzovaní pracovnej pozície „Terénny asistent COVID“ (DOCX - 84.74 kB)

Grafické spracovanie postupu pri obsadzovaní pracovnej pozície TA COVID (PDF - 3.05 MB)