Preskočiť na obsah

Výberové konania v zapojených obciach v Národnom projekte Rozvojové tímy I.

Oznámenia o výberových konaniach užívateľov (obcí) zapojených v Národnom projekte Rozvojové tímy I.

Obsadzované pozície v rozvojových tímoch:

 1. Rozvojový pracovník plánovania
 2. Nene
 3. Nenementorka
 4. Rozvojový pracovník pre mládež
 5. Rozvojový pracovník pre bývanie
 6. Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo
 7. Sociálny pracovník

Nepovinní členovia v rozvojových tímoch:

 1. Asistent Centra rozvojových tímov
 2. Asistent vzdelávania
 3. Asistent mládeže
 4. Asistent pre bývanie a finančnú oblasť
 5. Poradca pre rodičov
 6. Misijno-pastoračný pracovník

Obsadzovanie pracovných pozícií v rozvojových tímoch v zapojených obciach v Národnom projekte Rozvojové tímy I. zabezpečuje obec.

V tejto časti nájdete informácie o výberových konaniach, ktoré v rámci národného projektu prebiehajú alebo prebiehali.

Prehľad výberových konaní
Mesto/obec Dátum uzávierky na predkladanie žiadostí Výberové konanie na pozíciu
Bystrany 13.05.2024 Sociálny pracovník (PDF - 221.94 kB)
Bystrany 13.05.2024 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 218.25 kB)
Lascov 02.05.2024

Nenementorka (PDF - 229.88 kB)

Lascov 02.05.2024

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 216.84 kB)

Rudňany 25.04.2024 Nene (PDF - 519.96 kB)
Kráľ 24.04.2024

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 627.70 kB)

Kráľ 24.04.2024

Sociálny pracovník (PDF - 629.33 kB)

Žehra 23.04.2024

Nepovinní členovia RT (PDF - 139.74 kB)

Žehra 23.04.2024

Sociálny pracovník (PDF - 179.62 kB)

Žehra 23.04.2024

Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 179.80 kB)

Žehra 23.04.2024

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 176.27 kB)

Žehra 23.04.2024 Nene (PDF - 181.52 kB)
Šamudovce 23.04.2024 Sociálny pracovník (PDF - 166.18 kB)
Lemešany 19.04.2024

Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 138.43 kB)

Lemešany 19.04.2024

Sociálny pracovník (PDF - 120.08 kB)

Lemešany 19.04.2024

Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 142.61 kB)

Lemešany 19.04.2024

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 137.27 kB)

Víťaz 19.04.2024

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 227.06 kB)

Víťaz 19.04.2024

Sociálny pracovník (PDF - 226.44 kB)

Víťaz 19.04.2024

Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 231.65 kB)

Víťaz 19.04.2024 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 230.59 kB)
Víťaz 19.04.2024

Nene (PDF - 218.27 kB)

Varhaňovce 12.04.2024 Sociálny pracovník (PDF - 224.84 kB)
Petrovce nad Laborcom 12.04.2024 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 592.97 kB)
Petrovce nad Laborcom 12.04.2024 Nepovinní členovia RT (PDF - 592.54 kB)
Varhaňovce 12.04.2024

Nepovinní členovia RT (PDF - 244.68 kB)

Varhaňovce 12.04.2024

Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 229.86 kB)

Varhaňovce 12.04.2024

Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 228.94 kB)

Varhaňovce 12.04.2024

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 225.00 kB)

Varhaňovce 12.04.2024

Nene (PDF - 216.68 kB)

Medzev 10.04.2024

Nepovinní členovia RT (PDF - 173.53 kB)

Medzev 10.04.2024

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 172.65 kB)

Medzev 10.04.2024 Nene (PDF - 168.47 kB)
Medzev 10.04.2024

Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 175.70 kB)

Richnava 08.04.2024

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 185.22 kB)

Richnava 08.04.2024

Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 192.93 kB)

Richnava 08.04.2024 Nene (PDF - 190.85 kB)
Kolačkov 05.04.2024 Nenementorka (PDF - 597.55 kB)
Kolačkov 05.04.2024 Nene (PDF - 594.57 kB)
Kolačkov 05.04.2024

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 592.83 kB)

Hrabské 28.03.2024 Nepovinní členovia RT (PDF - 227.90 kB)
Sedliská 26.03.2024 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 218.34 kB)
Jasov 21.03.2024

Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 787.31 kB)

Jasov 21.03.2024

Nene (PDF - 873.96 kB)

Jasov 21.03.2024

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 845.14 kB)

Vydrník 21.03.2024

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 593.39 kB)

Vydrník 21.03.2024

Nepovinní členovia RT (PDF - 604.58 kB)

Rudňany 20.03.2024

Sociálny pracovník (PDF - 590.22 kB) - UKONČENÉ

Rudňany 20.03.2024

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 589.07 kB) - UKONČENÉ

Švedlár 20.03.2024 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 218.11 kB)
Švedlár 20.03.2024 Sociálny pracovník (PDF - 216.98 kB)
Víťaz 18.03.2024

Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 231.69 kB)

Víťaz 18.03.2024

Sociálny pracovník (PDF - 216.53 kB)

Rankovce 18.03.2024

Sociálny pracovník (PDF - 596.82 kB)

Rankovce 18.03.2024

Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 166.11 kB)

Šumiac 18.03.2024 Nepovinní členovia RT (PDF - 170.28 kB) - UKONČENÉ
Banské 15.03.2024

Nene (PDF - 670.71 kB)

Banské 15.03.2024

Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 674.61 kB)

Banské 15.03.2024

Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 673.34 kB)

Banské 15.03.2024

Sociálny pracovník (PDF - 661.11 kB)

Banské 15.03.2024

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 669.76 kB)

Hrušov 15.03.2024 Sociálny pracovník (PDF - 592.59 kB)
Telgárt 13.03.2024

Sociálny pracovník (PDF - 615.76 kB)

Telgárt 13.03.2024

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 612.30 kB)

Telgárt 13.03.2024

Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 619.47 kB)

Telgárt 13.03.2024

Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 617.52 kB)

Telgárt 13.03.2024 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 610.68 kB)
Telgárt 13.03.2024 Nenementorka (PDF - 618.07 kB)
Telgárt 13.03.2024

Nene (PDF - 614.04 kB)

Bystrany 13.03.2024 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 239.40 kB)
Bystrany 13.03.2024 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 235.41 kB)
Poša 06.03.2024 Nepovinní členovia RT (PDF - 607.99 kB)
Telgárt 04.03.2024

Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 642.96 kB) - ZRUŠENÉ

Telgárt 04.03.2024

Nenementorka (PDF - 641.53 kB) - ZRUŠENÉ

Telgárt 04.03.2024

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 637.04 kB) - ZRUŠENÉ

Telgárt 04.03.2024

Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 640.74 kB) - ZRUŠENÉ

Telgárt 04.03.2024

Sociálny pracovník (PDF - 641.09 kB) - ZRUŠENÉ

Telgárt 04.03.2024

Nene (PDF - 643.94 kB) - ZRUŠENÉ

Telgárt 04.03.2024

Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 635.72 kB) - ZRUŠENÉ

Šarišská Poruba 29.02.2024 Nene (PDF - 1.02 MB)
Rankovce 29.02.2024

Sociálny pracovník (PDF - 596.71 kB)

Rankovce 29.02.2024

Nepovinní členovia RT (PDF - 600.97 kB)

Rankovce 29.02.2024 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 591.64 kB)
Rankovce 29.02.2024

Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 592.01 kB)

Rankovce 29.02.2024

Nene (PDF - 596.73 kB)

Gemerská Hôrka 29.02.2024

Sociálny pracovník (PDF - 1.93 MB) - ZRUŠENÉ

Gemerská Hôrka 29.02.2024

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 1.93 MB) - ZRUŠENÉ

Kráľ 28.02.2024 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 591.71 kB) - ZRUŠENÉ
Kráľ 28.02.2024 Nepovinní členovia RT (PDF - 609.26 kB) - UKONČENÉ
Kráľ 28.02.2024 Sociálny pracovník (PDF - 596.77 kB) - ZRUŠENÉ
Bzenov 26.02.2024 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 156.08 kB)
Vítkovce 26.02.2024

Nepovinní členovia RT - Asistent pre bývanie (PDF - 615.95 kB) - UKONČENÉ

Vítkovce 26.02.2024

Nepovinní členovia RT - Asistent mládeže (PDF - 619.07 kB) - UKONČENÉ

Vítkovce 26.02.2024

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 615.74 kB) - UKONČENÉ

Sokoľany 22.02.2024 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 595.40 kB) - UKONČENÉ
Chminianske Jakubovany 21.02.2024

Sociálny pracovník (PDF - 217.41 kB)

Chminianske Jakubovany 21.02.2024

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstv (PDF - 228.32 kB)o

Chminianske Jakubovany 21.02.2024

Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 231.58 kB)

Richnava 15.02.2024

Nenementorka (PDF - 596.02 kB) - UKONČENÉ

Richnava 15.02.2024

Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 595.69 kB)

Richnava 15.02.2024

Sociálny pracovník (PDF - 592.53 kB) - UKONČENÉ

Richnava 15.02.2024

Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 596.37 kB) - UKONČENÉ

Richnava 15.02.2024

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 593.48 kB)

Žehra 15.02.2024 Sociálny pracovník (PDF - 643.94 kB)
Žehra 15.02.2024 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 639.26 kB)
Žehra 15.02.2024 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 644.07 kB)
Žehra 15.02.2024 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 642.63 kB)
Žehra 15.02.2024 Nenementorka (PDF - 643.07 kB)
Žehra 15.02.2024

Nene (PDF - 643.66 kB)

Bystrany 13.02.2024

Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 238.80 kB) - UKONČENÉ

Bystrany 13.02.2024

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 234.01 kB) - UKONČENÉ

Bystrany 13.02.2024

Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 234.82 kB) - UKONČENÉ

Šarišská Poruba 09.02.2024 Nene (PDF - 1.03 MB)
Stráne pod Tatrami 09.02.2024 Sociálny pracovník (PDF - 592.56 kB)
Stráne pod Tatrami 09.02.2024 Rozvojový pracovník pre plánovanie (PDF - 592.70 kB)
Vyšný Mirošov 07.02.2024

Sociálny pracovník (PDF - 219.19 kB)

Vyšný Mirošov 07.02.2024

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 216.56 kB)

Vítkovce 31.01.2024

Nenementorka (PDF - 640.08 kB)

Vítkovce 31.01.2024

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 615.67 kB)

Švedlár 24.01.2024

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 227.53 kB) - UKONČENÉ

Švedlár 24.01.2024

Sociálny pracovník (PDF - 216.94 kB) - ZRUŠENÉ

Švedlár 24.01.2024

Nepovinní členovia RT (PDF - 247.04 kB) - UKONČENÉ

Nálepkovo 23.01.2024

Sociálny pracovník (PDF - 185.71 kB) - UKONČENÉ

Nálepkovo 23.01.2024

Nepovinní členovia RT (PDF - 619.01 kB) - UKONČENÉ

Nálepkovo 23.01.2024

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 190.69 kB) - UKONČENÉ

Nálepkovo 23.01.2024

Nene (PDF - 215.05 kB) - UKONČENÉ

Rudňany 23.01.2024

Sociálny pracovník (PDF - 590.23 kB)

Rudňany 23.01.2024 Nepovinní členovia RT (PDF - 588.92 kB) - UKONČENÉ
Rudňany 23.01.2024

Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 592.11 kB) - UKONČENÉ

Ihľany 23.01.2024

Sociálny pracovník (PDF - 227.04 kB) - preložené na 31.01.2024

Lascov 19.01.2024 Nepovinní členovia RT (PDF - 228.07 kB)
Lascov 19.01.2024 Sociálny pracovník (PDF - 215.56 kB)
Kráľ 18.01.2024 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 626.59 kB)
Kráľ 18.01.2024 Asistent Centra rozvojových tímov (PDF - 642.14 kB) - UKONČENÉ
Kráľ 18.01.2024

Sociálny pracovník (PDF - 629.36 kB)

Nižný Tvarožec 17.01.2024

Nepovinní členovia RT (PDF - 246.04 kB)

Nižný Tvarožec 17.01.2024

Sociálny pracovník (PDF - 231.46 kB)

Víťaz 16.01.2024 Nepovinní členovia RT (PDF - 246.41 kB)
Víťaz 16.01.2024 Sociálny pracovník (PDF - 226.51 kB)
Víťaz 16.01.2024 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 227.03 kB)
Víťaz 16.01.2024 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 231.63 kB)
Víťaz 16.01.2024 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 230.50 kB)
Víťaz 16.01.2024 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 227.39 kB)
Víťaz 16.01.2024 Nenementorka (PDF - 230.64 kB)
Víťaz 16.01.2024

Nene (PDF - 228.70 kB)

Ochtiná 16.01.2024

Sociálny pracovník (PDF - 592.44 kB)

Ochtiná 16.01.2024

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 593.52 kB)

Ochtiná 16.01.2024

Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 597.67 kB)

Ochtiná 16.01.2024

Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 596.90 kB)

Ochtiná 16.01.2024

Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 593.85 kB)

Ochtiná 16.01.2024 Nenementorka (PDF - 597.28 kB)
Ochtiná 16.01.2024

Nene (PDF - 594.31 kB)

Petrovce nad Laborcom 12.01.2024

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 518.70 kB)

Gemerská Hôrka 12.01.2024 Sociálny pracovník (PDF - 1.93 MB) - UKONČENÉ
Gemerská Hôrka 12.01.2024 Nepovinní členovia RT (PDF - 1.95 MB) - UKONČENÉ
Gemerská Hôrka 12.01.2024 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 1.93 MB)
Polomka 10.01.2024 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 216.28 kB) - UKONČENÉ
Polomka 10.01.2024 Nepovinní členovia RT (PDF - 227.03 kB) - UKONČENÉ
Šamudovce 03.01.2024 Sociálny pracovník - UKONČENÉ
Stráne pod Tatrami 02.01.2024

Sociálny pracovník (PDF - 592.51 kB) - UKONČENÉ

Stráne pod Tatrami 02.01.2024 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 592.37 kB) - ZRUŠENÉ
Bzenov 19.12.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 153.02 kB) - UKONČENÉ
Žehra 18.12.2023

Sociálny pracovník (PDF - 599.03 kB) - UKONČENÉ

Žehra 18.12.2023

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 594.19 kB) - ZRUŠENÉ

Žehra 18.12.2023

Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 599.52 kB) - UKONČENÉ

Žehra 18.12.2023

Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 597.58 kB) - UKONČENÉ

Žehra 18.12.2023

Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 594.70 kB) - UKONČENÉ

Žehra 18.12.2023

Nenementorka (PDF - 597.96 kB) - ZRUŠENÉ

Žehra 18.12.2023

Nene (PDF - 597.13 kB) - UKONČENÉ

Šamudovce 18.12.2023 Nepovinní členovia RT (PDF - 226.15 kB)
Bystrany 15.12.2023

Sociálny pracovník (PDF - 145.23 kB) - UKONČENÉ

Bystrany 15.12.2023

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 138.33 kB) - UKONČENÉ

Bystrany 15.12.2023

Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 142.04 kB) - UKONČENÉ

Bystrany 15.12.2023

Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 139.33 kB) - UKONČENÉ

Bystrany 15.12.2023

Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 139.41 kB) - UKONČENÉ

Bystrany 15.12.2023

Nenementorka - UKONČENÉ

Bystrany 15.12.2023 Nene (PDF - 140.56 kB) - UKONČENÉ
Rudňany 15.12.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 187.72 kB) - UKONČENÉ
Rudňany 15.12.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 186.29 kB)
Jasov 13.12.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 1.08 MB) - ZRUŠENÉ
Sedliská 08.12.2023 Rozvojový pracovník pre mládež - UKONČENÉ
Petrovce nad Laborcom 08.12.2023

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 592.90 kB)

Petrovce nad Laborcom 08.12.2023

Nene (PDF - 594.06 kB)

Petrovce nad Laborcom 08.12.2023

Nepovinní členovia RT: Asistent CRT (PDF - 593.77 kB)

Petrovce nad Laborcom 08.12.2023

Nepovinní členovia RT: Asistent mládeže (PDF - 593.80 kB)

Petrovce nad Laborcom 08.12.2023

Nenementorka (PDF - 596.87 kB)

Petrovce nad Laborcom 08.12.2023

Sociálny pracovník (PDF - 592.04 kB)

Šamudovce 28.11.2023

Sociálny pracovník (PDF - 194.30 kB)

Šamudovce 28.11.2023

Nene (PDF - 200.67 kB)

Šamudovce 28.11.2023

Nepovinní členovia RT (PDF - 221.43 kB)

Kamenná Poruba 28.11.2023 Sociálny pracovník (PDF - 592.35 kB) - Preložené na 11.12.2023
Kamenná Poruba 28.11.2023 Nene (PDF - 594.26 kB) - Preložené na 11.12.2023
Hrabské 27.11.2023

Sociálny pracovník (PDF - 626.44 kB)

Hrabské 27.11.2023

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 625.81 kB)

Hrabské 27.11.2023

Nepovinní členovia RT (PDF - 647.89 kB)

Boťany 24.11.2023

Nepovinní členovia RT (PDF - 604.37 kB)

Boťany 24.11.2023

Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 595.81 kB)

Laškovce 24.11.2023 Nepovinní členovia RT (PDF - 596.60 kB)
Nižný Slavkov 24.11.2023

Sociálny pracovník (PDF - 592.35 kB) - UKONČENÉ

Nižný Slavkov 24.11.2023

Nepovinní členovia RT (PDF - 648.64 kB) - UKONČENÉ

Švedlár 24.11.2023 Sociálny pracovník (PDF - 591.67 kB)
Švedlár 24.11.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 587.67 kB)
Švedlár 24.11.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 590.63 kB)
Nálepkovo 23.11.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 593.57 kB) - UKONČENÉ
Nálepkovo 23.11.2023

Sociálny pracovník (PDF - 593.57 kB) - UKONČENÉ

Poša 21.11.2023

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 606.31 kB)

Poša 21.11.2023

Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 610.84 kB)

Bzenov 21.11.2023 Nepovinní členovia RT (PDF - 235.41 kB)
Bzenov 21.11.2023 Sociálny pracovník (PDF - 156.40 kB)
Bzenov 21.11.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 164.43 kB)
Bzenov 21.11.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 169.59 kB)
Bzenov 21.11.2023

Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 160.50 kB)

Bzenov 21.11.2023

Nenementorka (PDF - 162.11 kB)

Bzenov 21.11.2023

Nene (PDF - 170.75 kB)

Bzenov 21.11.2023

Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 170.22 kB)

Podhorany 20.11.2023

Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 597.57 kB) - UKONČENÉ

Podhorany 20.11.2023

Nepovinní členovia RT (PDF - 596.83 kB) - UKONČENÉ

Podhorany 20.11.2023

Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 598.57 kB) - UKONČENÉ

Podhorany 20.11.2023

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 593.32 kB) - ZRUŠENÉ

Podhorany 20.11.2023

Sociálny pracovník (PDF - 593.31 kB) - ZRUŠENÉ

Stráne pod Tatrami 20.11.2023

Nepovinní členovia RT (PDF - 594.28 kB) - UKONČENÉ

Stráne pod Tatrami 20.11.2023

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 593.39 kB)- UKONČENÉ

Stráne pod Tatrami 20.11.2023

Sociálny pracovník (PDF - 592.53 kB) - UKONČENÉ

Betlanovce 20.11.2023 Sociálny pracovník (PDF - 598.04 kB) - UKONČENÉ
Betlanovce 20.11.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 593.00 kB) ZRUŠENÉ
Betlanovce 20.11.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 596.53 kB) - UKONČENÉ
Betlanovce 20.11.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 593.30 kB) - UKONČENÉ
Betlanovce 20.11.2023

Nen (PDF - 598.28 kB)e - UKONČENÉ

Sedliská 20.11.2023

Sociálny pracovník (PDF - 173.34 kB)

Sedliská 20.11.2023

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 185.91 kB)

Sedliská 20.11.2023

Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 182.26 kB)

Sedliská 20.11.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 178.34 kB)
Sedliská 20.11.2023

Nene (PDF - 187.15 kB)

Rudňany 20.11.2023

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 163.61 kB) - UKONČENÉ

Rudňany 20.11.2023

Sociálny pracovník (PDF - 180.36 kB) - UKONČENÉ

Rudňany 20.11.2023

Nepovinní členovia RT (PDF - 185.30 kB) - UKONČENÉ

Banské 17.11.2023

Sociálny pracovník (PDF - 227.12 kB) - ZRUŠENÉ

Banské 17.11.2023

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 227.65 kB) - ZRUŠENÉ

Banské 17.11.2023

Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 232.18 kB) - ZRUŠENÉ

Banské 17.11.2023

Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 231.20 kB) - ZRUŠENÉ

Banské 17.11.2023

Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 228.09 kB)

Banské 17.11.2023

Nenementorka (PDF - 231.36 kB)

Banské 17.11.2023

Nene (PDF - 218.91 kB) - ZRUŠENÉ

Leles 16.11.2023 Nepovinní členovia RT (PDF - 648.12 kB)
Leles 16.11.2023 Sociálny pracovník (PDF - 591.55 kB)
Leles 16.11.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 592.11 kB)
Leles 16.11.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 596.52 kB)
Leles 16.11.2023

Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 596.12 kB)

Leles 16.11.2023

Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 591.89 kB)

Leles 16.11.2023 Nenementorka (PDF - 594.64 kB)
Leles 16.11.2023

Nene (PDF - 593.07 kB)

Vydrník 16.11.2023

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 592.84 kB)- UKONČENÉ

Nižná Slaná 16.11.2023

Nepovinní členovia RT (PDF - 594.38 kB) - UKONČENÉ

Nižná Slaná 16.11.2023

Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 596.97 kB) - UKONČENÉ

Nižná Slaná 16.11.2023

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 593.50 kB) - UKONČENÉ

Breznica 16.11.2023

Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 633.93 kB)

Breznica 16.11.2023

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 633.77 kB)

Breznica 16.11.2023 Nene (PDF - 637.44 kB)
Hrušov 16.11.2023

Sociálny pracovník (PDF - 592.50 kB) - UKONČENÉ

Hrušov 16.11.2023

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 593.57 kB) - UKONČENÉ

Hrušov 16.11.2023

Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 597.82 kB) - UKONČENÉ

Hrušov 16.11.2023

Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 597.03 kB) - UKONČENÉ

Hrušov 16.11.2023

Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 593.69 kB) - UKONČENÉ

Hrušov 16.11.2023

Nenementorka (PDF - 597.34 kB) - UKONČENÉ

Hrušov 16.11.2023

Nene (PDF - 594.59 kB) - UKONČENÉ

Husiná 16.11.2023 Sociálny pracovník (PDF - 591.54 kB) - ZRUŠENÉ
Husiná 16.11.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 592.44 kB) - ZRUŠENÉ
Husiná 16.11.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 597.71 kB) - ZRUŠENÉ
Husiná 16.11.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 596.05 kB) - ZRUŠENÉ
Husiná 16.11.2023 Nenementorka (PDF - 596.25 kB) - ZRUŠENÉ
Husiná 16.11.2023 Nene (PDF - 593.42 kB) - ZRUŠENÉ
Husiná 16.11.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 593.68 kB) - ZRUŠENÉ
Kamenná Poruba 15.11.2023

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 593.36 kB)

Ihľany 15.11.2023

Nepovinní členovia RT (PDF - 598.05 kB)

Ihľany 15.11.2023

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 592.92 kB)

Šarišská Poruba 15.11.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 0.97 MB)
Dubovec 15.11.2023 Sociálny pracovník (PDF - 596.77 kB)
Lascov 14.11.2023

Sociálny pracovník (PDF - 232.28 kB) - ZRUŠENÉ

Lascov 14.11.2023

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 227.20 kB)

Lascov 14.11.2023

Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 228.06 kB)

Lascov 14.11.2023

Nene (PDF - 221.54 kB)

Chminianske Jakubovany 14.11.2023

Sociálny pracovník (PDF - 220.25 kB)

Chminianske Jakubovany 14.11.2023

Nepovinní členovia RT (PDF - 176.38 kB)

Chminianske Jakubovany 14.11.2023

Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 218.90 kB)

Chminianske Jakubovany 14.11.2023

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 216.09 kB)

Chminianske Jakubovany 14.11.2023

Nenementorka (PDF - 214.08 kB)

Toporec 14.11.2023 Nepovinní členovia RT (PDF - 595.59 kB) - UKONČENÉ
Ďurkov 13.11.2023

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 612.21 kB) - UKONČENÉ

Ďurkov 13.11.2023

Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 614.82 kB) - UKONČENÉ

Sokoľany 13.11.2023 Sociálny pracovník (PDF - 894.46 kB)- UKONČENÉ
Kráľ 13.11.2023 Sociálny pracovník (PDF - 629.35 kB)
Kráľ 13.11.2023 Pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 626.56 kB)
Kráľ 13.11.2023 Nene (PDF - 633.68 kB) - UKONČENÉ
Lemešany 10.11.2023 Sociálny pracovník (PDF - 593.95 kB) - UKONČENÉ
Lemešany 10.11.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 593.20 kB)- UKONČENÉ
Lemešany 10.11.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 597.58 kB) - UKONČENÉ
Lemešany 10.11.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 596.76 kB) - UKONČENÉ
Lemešany 10.11.2023 Nenementorka (PDF - 597.19 kB) - ZRUŠENÉ
Lemešany 10.11.2023 Nene (PDF - 593.73 kB) - UKONČENÉ
Lemešany 10.11.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 593.52 kB) - UKONČENÉ
Nižný Tvarožec 10.11.2023 Sociálny pracovník (PDF - 221.18 kB) - ZRUŠENÉ
Nižný Tvarožec 10.11.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 229.71 kB)
Gemerská Hôrka 10.11.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 1.70 MB) - UKONČENÉ
Gemerská Hôrka 10.11.2023 Sociálny pracovník (PDF - 1.82 MB)
Gemerská Hôrka 10.11.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 680.79 kB) - UKONČENÉ
Gemerská Hôrka 10.11.2023 Nenementorka (PDF - 1.73 MB) - UKONČENÉ
Gemerská Hôrka 10.11.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 1.72 MB) - ZRUŠENÉ
Richnava 10.11.2023 Sociálny pracovník (PDF - 93.90 kB) - UKONČENÉ
Richnava 10.11.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 91.67 kB)- UKONČENÉ
Richnava 10.11.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 93.51 kB) - UKONČENÉ
Richnava 10.11.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 94.74 kB) - UKONČENÉ
Richnava 10.11.2023 Nenementorka (PDF - 93.08 kB) - ZRUŠENÉ
Richnava 10.11.2023 Nene (PDF - 93.15 kB) - UKONČENÉ
Richnava 10.11.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 94.26 kB) - UKONČENÉ
Varhaňovce 09.11.2023 Nepovinní členovia RT (PDF - 722.17 kB) - UKONČENÉ
Varhaňovce 09.11.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 72.52 kB)- UKONČENÉ
Varhaňovce 09.11.2023 Nene (PDF - 711.55 kB) - UKONČENÉ
Skrabské 06.11.2023 Sociálny pracovník (PDF - 634.39 kB)
Skrabské 06.11.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 680.79 kB)
Skrabské 06.11.2023 Nepovinní členovia RT (PDF - 636.17 kB)
Skrabské 06.11.2023 Nene (PDF - 684.25 kB)
Iňačovce 03.11.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 589.21 kB) - ZRUŠENÉ
Turňa nad Bodvou 02.11.2023 Sociálny pracovník (PDF - 1.16 MB) - Preložené na 08.11.2023 - UKONČENÉ
Turňa nad Bodvou 02.11.2023 Nenementorka (PDF - 1.07 MB) - Preložené na 08.11.2023 - UKONČENÉ
Turňa nad Bodvou 02.11.2023 Nene (PDF - 1.18 MB) - Preložené na 08.11.2023 - UKONČENÉ
Turňa nad Bodvou 02.11.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 1.09 MB) - Preložené na 08.11.2023 - UKONČENÉ
Turňa nad Bodvou 02.11.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 1.10 MB) - Preložené na 08.11.2023 - UKONČENÉ
Turňa nad Bodvou 02.11.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 1.05 MB) - Preložené na 08.11.2023 - UKONČENÉ
Turňa nad Bodvou 02.11.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 1.11 MB) - Preložené na 08.11.2023 - UKONČENÉ
Chrasť nad Hornádom 31.10.2023 Sociálny pracovník (PDF - 599.69 kB) UKONČENÉ
Chrasť nad Hornádom 31.10.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 594.70 kB) UKONČENÉ
Chrasť nad Hornádom 31.10.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 598.23 kB) UKONČENÉ
Chrasť nad Hornádom 31.10.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 599.11 kB) UKONČENÉ
Chrasť nad Hornádom 31.10.2023 Nenementorka (PDF - 598.67 kB) UKONČENÉ
Chrasť nad Hornádom 31.10.2023 Nene (PDF - 598.83 kB) UKONČENÉ
Chrasť nad Hornádom 31.10.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 595.14 kB) UKONČENÉ
Rudňany 27.10.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 184.21 kB) UKONČENÉ
Rudňany 27.10.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 188.41 kB) UKONČENÉ
Hrabušice 27.10.2023 Sociálny pracovník (PDF - 598.30 kB) UKONČENÉ
Hrabušice 27.10.2023 Nenementorka (PDF - 597.05 kB) UKONČENÉ
Hrabušice 27.10.2023 Nene (PDF - 598.45 kB) UKONČENÉ
Hrabušice 27.10.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 593.04 kB) UKONČENÉ
Hrabušice 27.10.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 597.57 kB) UKONČENÉ
Hrabušice 27.10.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 596.67 kB) UKONČENÉ
Hrabušice 27.10.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 593.63 kB) UKONČENÉ
Laškovce 27.10.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 187.67 kB) UKONČENÉ
Červenica 26.10.2023 Sociálny pracovník (PDF - 1.21 MB) - ZRUŠENÉ
Červenica 26.10.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 1.15 MB) UKONČENÉ
Červenica 26.10.2023 Nepovinní členovia RT (PDF - 1.24 MB) UKONČENÉ
Rankovce 26.10.2023 Sociálny pracovník (PDF - 597.59 kB) UKONČENÉ
Rankovce 26.10.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 592.53 kB) UKONČENÉ
Rankovce 26.10.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 596.88 kB) UKONČENÉ
Rankovce 26.10.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 596.36 kB) UKONČENÉ
Rankovce 26.10.2023 Nenementorka (PDF - 596.55 kB) UKONČENÉ
Rankovce 26.10.2023 Nene (PDF - 598.05 kB) UKONČENÉ
Rankovce 26.10.2023 Rozvojový pracovník pre plánovanie (PDF - 592.92 kB) UKONČENÉ
Vyšný Mirošov 26.10.2023 Sociálny pracovník (PDF - 360.31 kB) UKONČENÉ
Vyšný Mirošov 26.10.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 357.45 kB) UKONČENÉ
Vyšný Mirošov 26.10.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 358.62 kB) UKONČENÉ
Vyšný Mirošov 26.10.2023 Nepovinní členovia RT (PDF - 197.49 kB) UKONČENÉ
Vítkovce 23.10.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradentstvo (PDF - 138.46 kB) UKONČENÉ
Hrabské 23.10.2023 Sociálny pracovník (PDF - 632.74 kB) UKONČENÉ
Hrabské 23.10.2023 Nenementorka (PDF - 649.87 kB) UKONČENÉ
Hrabské 23.10.2023 Nene (PDF - 632.46 kB) UKONČENÉ
Hrabské 23.10.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 651.78 kB) UKONČENÉ
Hrabské 23.10.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 650.74 kB) UKONČENÉ
Hrabské 23.10.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 628.10 kB) UKONČENÉ
Vítkovce 23.10.2023 Sociálny pracovník (PDF - 144.04 kB) UKONČENÉ
Vydrník 22.10.2023 Sociálny pracovník (PDF - 171.65 kB) UKONČENÉ
Dubovec 20.10.2023 Sociálny pracovník (PDF - 598.17 kB) UKONČENÉ
Dubovec 20.10.2023 Nene (PDF - 597.52 kB) UKONČENÉ
Malý Slavkov 18.10.2023 Nene (PDF - 182.94 kB) UKONČENÉ
Šarišská Poruba 18.10.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 949.68 kB) UKONČENÉ
Nižný Tvarožec 18.10.2023 Sociálny pracovník (PDF - 2.80 MB) UKONČENÉ
Nižný Tvarožec 18.10.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 2.55 MB) UKONČENÉ
Šarišská Poruba 18.10.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 0.97 MB) UKONČENÉ
Šarišská Poruba 18.10.2023 Nenementorka (PDF - 1.00 MB) UKONČENÉ
Šarišská Poruba 18.10.2023 Nene (PDF - 1.09 MB) UKONČENÉ
Gemerská Hôrka 18.10.2023 Sociálny pracovník (PDF - 1.82 MB) UKONČENÉ
Gemerská Hôrka 18.10.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 1.72 MB) UKONČENÉ
Gemerská Hôrka 18.10.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 1.73 MB) UKONČENÉ
Gemerská Hôrka 18.10.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 1.71 MB) UKONČENÉ
Gemerská Hôrka 18.10.2023 Nenementorka (PDF - 1.74 MB) UKONČENÉ
Gemerská Hôrka 18.10.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 1.71 MB) UKONČENÉ
Gemerská Hôrka 18.10.2023 Nene (PDF - 1.73 MB) UKONČENÉ
Šumiac 16.10.2023 Nepovinní členovia RT (PDF - 598.86 kB) UKONČENÉ
Šumiac 16.10.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 596.57 kB) UKONČENÉ
Šumiac 16.10.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 597.67 kB) UKONČENÉ
Červenica 16.10.2023 Nenementorka (PDF - 597.22 kB) UKONČENÉ
Červenica 16.10.2023 Nene (PDF - 597.42 kB) UKONČENÉ
Červenica 16.10.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 596.93 kB) UKONČENÉ
Červenica 16.10.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 597.59 kB) - ZRUŠENÉ
Nálepkovo 14.10.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 96.11 kB) UKONČENÉ
Betlanovce 13.10.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 593.10 kB) UKONČENÉ
Betlanovce 13.10.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 596.62 kB) UKONČENÉ
Betlanovce 13.10.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 593.29 kB) UKONČENÉ
Betlanovce 13.10.2023 Sociálny pracovník (PDF - 598.11 kB) UKONČENÉ
Boťany 13.10.2023 Sociálny pracovník (PDF - 598.21 kB) UKONČENÉ
Boťany 13.10.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 593.18 kB) UKONČENÉ
Boťany 13.10.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 596.79 kB) UKONČENÉ
Boťany 13.10.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 597.48 kB) UKONČENÉ
Boťany 13.10.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 593.56 kB) UKONČENÉ
Boťany 13.10.2023 Nenementorka (PDF - 597.06 kB) UKONČENÉ
Boťany 13.10.2023 Nene (PDF - 598.73 kB) UKONČENÉ
Podhorany 13.10.2023 Sociálny pracovník (PDF - 599.38 kB)UKONČENÉ
Podhorany 13.10.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 595.95 kB) UKONČENÉ
Podhorany 13.10.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 599.42 kB) UKONČENÉ
Podhorany 13.10.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 601.64 kB) UKONČENÉ
Podhorany 13.10.2023 Nenementorka (PDF - 599.87 kB) UKONČENÉ
Podhorany 13.10.2023 Nene (PDF - 600.31 kB) UKONČENÉ
Podhorany 13.10.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 600.66 kB) UKONČENÉ
Kráľ 13.10.2023 Sociálny pracovník (PDF - 596.04 kB) UKONČENÉ
Kráľ 13.10.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 594.38 kB) UKONČENÉ
Kráľ 13.10.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 590.82 kB) UKONČENÉ
Kráľ 13.10.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 596.08 kB) UKONČENÉ
Kráľ 13.10.2023 Nenementorka (PDF - 594.71 kB) UKONČENÉ
Kráľ 13.10.2023 Nene (PDF - 597.02 kB) UKONČENÉ
Kráľ 13.10.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 591.08 kB) UKONČENÉ
Švedlár 13.10.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 595.51 kB) UKONČENÉ
Švedlár 13.10.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 592.01 kB) UKONČENÉ
Švedlár 13.10.2023 Sociálny pracovník (PDF - 596.78 kB) UKONČENÉ
Polomka 12.10.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 632.42 kB) UKONČENÉ
Kolačkov 11.10.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 632.36 kB) UKONČENÉ
Kolačkov 11.10.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 629.10 kB) UKONČENÉ
Kolačkov 11.10.2023 Nenementorka (PDF - 629.47 kB) UKONČENÉ
Kolačkov 11.10.2023 Nene (PDF - 631.68 kB) UKONČENÉ
Šamudovce 11.10.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 595.59 kB) UKONČENÉ
Šamudovce 11.10.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 591.89 kB) UKONČENÉ
Šamudovce 11.10.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 596.37 kB) UKONČENÉ
Lascov 10.10.2023 Sociálny pracovník (PDF - 231.95 kB) - ZRUŠENÉ
Lascov 10.10.2023 Nenementorka (PDF - 230.92 kB) UKONČENÉ
Lascov 10.10.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 230.37 kB) UKONČENÉ
Lascov 10.10.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 232.82 kB) UKONČENÉ
Lascov 10.10.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 227.74 kB) UKONČENÉ
Lascov 10.10.2023 Nene (PDF - 221.12 kB) - ZRUŠENÉ
Banské 06.10.2023 Sociálny pracovník (PDF - 651.71 kB) UKONČENÉ
Banské 06.10.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 439.58 kB) UKONČENÉ
Banské 06.10.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 615.37 kB) UKONČENÉ
Rudňany 06.10.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 183.82 kB) UKONČENÉ
Rudňany 06.10.2023 Sociálny pracovník (PDF - 598.32 kB) UKONČENÉ
Rudňany 06.10.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 596.64 kB) UKONČENÉ
Medzev 04.10.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 596.47 kB) UKONČENÉ
Nižný Slavkov 03.10.2023 Sociálny pracovník (PDF - 597.75 kB) UKONČENÉ
Nižný Slavkov 03.10.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 593.46 kB) UKONČENÉ
Ďurkov 26.09.2023 Sociálny pracovník (PDF - 598.52 kB) UKONČENÉ
Ďurkov 26.09.2023 Nenementorka (PDF - 597.11 kB) UKONČENÉ
Ďurkov 26.09.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 593.58 kB) UKONČENÉ
Ďurkov 26.09.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 599.05 kB) UKONČENÉ
Ďurkov 26.09.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 596.93 kB) UKONČENÉ
Ďurkov 26.09.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 593.94 kB) UKONČENÉ
Ďurkov 26.09.2023 Nene (PDF - 597.54 kB) UKONČENÉ
Chrasť nad Hornádom 25.09.2023 Sociálny pracovník (PDF - 601.04 kB) - ZRUŠENÉ
Chrasť nad Hornádom 25.09.2023 Nenementorka (PDF - 599.74 kB) - ZRUŠENÉ
Chrasť nad Hornádom 25.09.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 596.32 kB) - ZRUŠENÉ
Chrasť nad Hornádom 25.09.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 599.40 kB) - ZRUŠENÉ
Chrasť nad Hornádom 25.09.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 605.83 kB) - ZRUŠENÉ
Chrasť nad Hornádom 25.09.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 596.65 kB) - ZRUŠENÉ
Chrasť nad Hornádom 25.09.2023 Nene (PDF - 600.07 kB) - ZRUŠENÉ
Lemešany 22.09.2023 Sociálny pracovník (PDF - 598.73 kB) UKONČENÉ
Lemešany 22.09.2023 Nenementorka (PDF - 597.34 kB) UKONČENÉ
Lemešany 22.09.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 597.40 kB) UKONČENÉ
Lemešany 22.09.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 599.39 kB) UKONČENÉ
Lemešany 22.09.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 593.79 kB)UKONČENÉ
Lemešany 22.09.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 594.13 kB) UKONČENÉ
Lemešany 22.09.2023 Nene (PDF - 596.85 kB) UKONČENÉ
Jasov 22.09.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 593.02 kB) UKONČENÉ
Šumiac 22.09.2023 Sociálny pracovník (PDF - 598.66 kB) UKONČENÉ
Šumiac 22.09.2023 Nenementorka (PDF - 597.88 kB) UKONČENÉ
Šumiac 22.09.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 593.68 kB) UKONČENÉ
Šumiac 22.09.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 633.43 kB) UKONČENÉ
Šumiac 22.09.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 599.20 kB) UKONČENÉ
Šumiac 22.09.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 594.30 kB) UKONČENÉ
Šumiac 22.09.2023 Nene (PDF - 598.09 kB) UKONČENÉ
Nižná Slaná 22.09.2023 Nene (PDF - 598.65 kB) UKONČENÉ
Nižná Slaná 22.09.2023 Sociálny pracovník (PDF - 599.38 kB) UKONČENÉ
Nižná Slaná 22.09.2023 Nenementorka (PDF - 631.52 kB) UKONČENÉ
Nižná Slaná 22.09.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 599.78 kB) UKONČENÉ
Nižná Slaná 22.09.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 597.74 kB) UKONČENÉ
Nižná Slaná 22.09.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 594.20 kB) UKONČENÉ
Nižná Slaná 22.09.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 594.83 kB) UKONČENÉ
Kolačkov 21.09.2023 Sociálny pracovník (PDF - 632.82 kB) UKONČENÉ
Kolačkov 21.09.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 627.84 kB)UKONČENÉ
Kolačkov 21.09.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 631.00 kB) UKONČENÉ
Polomka 21.09.2023 Sociálny pracovník (PDF - 628.26 kB) UKONČENÉ
Polomka 21.09.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 621.33 kB) UKONČENÉ
Polomka 21.09.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 626.12 kB) UKONČENÉ
Polomka 21.09.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 625.95 kB) UKONČENÉ
Polomka 21.09.2023 Nenementorka (PDF - 457.09 kB) UKONČENÉ
Polomka 21.09.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 614.24 kB) UKONČENÉ
Polomka 21.09.2023 Nene (PDF - 456.20 kB) UKONČENÉ
Iňačovce 20.09.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 597.38 kB) UKONČENÉ
Hrabské 20.09.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 628.05 kB) UKONČENÉ
Hrabské 20.09.2023 Sociálny pracovník (PDF - 632.75 kB) UKONČENÉ
Hrabské 20.09.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 627.71 kB) UKONČENÉ
Breznica 19.09.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 1.47 MB) UKONČENÉ
Breznica 19.09.2023 Nenementorka (PDF - 1.42 MB) UKONČENÉ
Breznica 19.09.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 1.47 MB) UKONČENÉ
Breznica 19.09.2023 Sociálny pracovník (PDF - 1.52 MB) UKONČENÉ
Banské 18.09.2023 Sociálny pracovník (PDF - 609.79 kB) - ZRUŠENÉ
Banské 18.09.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 602.70 kB) - ZRUŠENÉ
Ondavské Matiašovce 18.09.2023 Sociálny pracovník (PDF - 720.20 kB) UKONČENÉ
Ondavské Matiašovce 18.09.2023 Nene (PDF - 720.93 kB) UKONČENÉ
Petrovce nad Laborcom 14.09.2023 Sociálny pracovník (PDF - 531.81 kB) UKONČENÉ
Petrovce nad Laborcom 14.09.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 526.20 kB) UKONČENÉ
Petrovce nad Laborcom 14.09.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 530.18 kB) UKONČENÉ
Petrovce nad Laborcom 14.09.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 532.59 kB) UKONČENÉ
Petrovce nad Laborcom 14.09.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 526.63 kB) UKONČENÉ
Petrovce nad Laborcom 14.09.2023 Nenementorka (PDF - 522.76 kB) UKONČENÉ
Petrovce nad Laborcom 14.09.2023 Nene (PDF - 523.48 kB) UKONČENÉ
Šarišská Poruba 14.09.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 1.06 MB) UKONČENÉ
Šarišská Poruba 14.09.2023 Sociálny pracovník (PDF - 1.14 MB) UKONČENÉ
Šarišská Poruba 14.09.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 1.09 MB) UKONČENÉ
Telgárt 14.09.2023 Sociálny pracovník (PDF - 611.41 kB) - ZRUŠENÉ
Telgárt 14.09.2023 Nenementorka (PDF - 610.60 kB) - ZRUŠENÉ
Telgárt 14.09.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 606.56 kB) - ZRUŠENÉ
Telgárt 14.09.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 610.09 kB) - ZRUŠENÉ
Telgárt 14.09.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 612.07 kB) - ZRUŠENÉ
Telgárt 14.09.2023 Nene (PDF - 610.92 kB) - ZRUŠENÉ
Telgárt 14.09.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 607.36 kB) - ZRUŠENÉ
Medzev 13.09.2023 Sociálny pracovník (PDF - 621.01 kB) UKONČENÉ
Medzev 13.09.2023 Nenementorka (PDF - 619.65 kB) UKONČENÉ
Medzev 13.09.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 621.43 kB) UKONČENÉ
Medzev 13.09.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 619.33 kB) UKONČENÉ
Medzev 13.09.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 615.71 kB) UKONČENÉ
Medzev 13.09.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 616.70 kB) UKONČENÉ
Medzev 13.09.2023 Nene (PDF - 620.90 kB) UKONČENÉ
Nálepkovo 12.09.2023 Sociálny pracovník (PDF - 599.74 kB) UKONČENÉ
Nálepkovo 12.09.2023 Nenementorka (PDF - 598.83 kB) UKONČENÉ
Nálepkovo 12.09.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 594.55 kB) UKONČENÉ
Nálepkovo 12.09.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 601.59 kB) UKONČENÉ
Nálepkovo 12.09.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 599.57 kB) UKONČENÉ
Nálepkovo 12.09.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 595.53 kB) UKONČENÉ
Nálepkovo 12.09.2023 Nene (PDF - 600.48 kB) UKONČENÉ
Červenica 12.09.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 171.38 kB) UKONČENÉ
Červenica 12.09.2023 Sociálny pracovník (PDF - 171.20 kB) UKONČENÉ
Červenica 12.09.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 172.06 kB) UKONČENÉ
Poša 12.09.2023 Sociálny pracovník (PDF - 599.16 kB) UKONČENÉ
Poša 12.09.2023 Nenementorka (PDF - 598.01 kB) UKONČENÉ
Poša 12.09.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 594.95 kB) UKONČENÉ
Poša 12.09.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 593.50 kB) UKONČENÉ
Poša 12.09.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 600.04 kB) UKONČENÉ
Poša 12.09.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 593.50 kB) UKONČENÉ
Poša 12.09.2023 Nene (PDF - 599.38 kB) UKONČENÉ
Ihľany 11.09.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 598.73 kB) UKONČENÉ
Ihľany 11.09.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 595.29 kB) UKONČENÉ
Ihľany 11.09.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 599.21 kB) UKONČENÉ
Ihľany 11.09.2023 Sociálny pracovník (PDF - 599.03 kB) UKONČENÉ
Sedliská 11.09.2023 Sociálny pracovník (PDF - 599.11 kB) UKONČENÉ
Sedliská 11.09.2023 Nenementorka (PDF - 598.12 kB) UKONČENÉ
Sedliská 11.09.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 595.01 kB) UKONČENÉ
Sedliská 11.09.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 597.11 kB) UKONČENÉ
Sedliská 11.09.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 600.02 kB) UKONČENÉ
Sedliská 11.09.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 594.76 kB) UKONČENÉ
Sedliská 11.09.2023 Nene (PDF - 599.36 kB) UKONČENÉ
Vyšný Mirošov 11.09.2023 Sociálny pracovník (PDF - 632.77 kB) UKONČENÉ
Vyšný Mirošov 11.09.2023 Nenementorka (PDF - 629.51 kB) UKONČENÉ
Vyšný Mirošov 11.09.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 629.02 kB) UKONČENÉ
Vyšný Mirošov 11.09.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 634.87 kB) UKONČENÉ
Vyšný Mirošov 11.09.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 631.36 kB) UKONČENÉ
Vyšný Mirošov 11.09.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 626.67 kB) UKONČENÉ
Vyšný Mirošov 11.09.2023 Nene (PDF - 633.64 kB) UKONČENÉ
Betlanovce 11.09.2023 Nenementorka (PDF - 598.30 kB) UKONČENÉ
Betlanovce 11.09.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 594.25 kB) UKONČENÉ
Betlanovce 11.09.2023 Sociálny pracovník (PDF - 599.12 kB) UKONČENÉ
Betlanovce 11.09.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 599.67 kB) UKONČENÉ
Betlanovce 11.09.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 597.59 kB) UKONČENÉ
Betlanovce 11.09.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 594.88 kB) UKONČENÉ
Betlanovce 11.09.2023 Nene (PDF - 598.62 kB) - UKONČENÉ
Sokoľany 08.09.2023 Sociálny pracovník (PDF - 598.27 kB) - UKONČENÉ
Sokoľany 08.09.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 593.25 kB) - UKONČENÉ
Sokoľany 08.09.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 596.57 kB) - UKONČENÉ
Sokoľany 08.09.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 599.57 kB) - UKONČENÉ
Sokoľany 08.09.2023 Nenementorka (PDF - 598.07 kB) - UKONČENÉ
Sokoľany 08.09.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 593.81 kB) - UKONČENÉ
Sokoľany 08.09.2023 Nene (PDF - 598.46 kB) - UKONČENÉ
Dubovec 08.09.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 598.18 kB) - UKONČENÉ
Dubovec 08.09.2023 Sociálny pracovník (PDF - 596.87 kB) - UKONČENÉ
Dubovec 08.09.2023 Nenementorka (PDF - 595.71 kB) - UKONČENÉ
Dubovec 08.09.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 589.57 kB)- UKONČENÉ
Dubovec 08.09.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 590.31 kB) - UKONČENÉ
Dubovec 08.09.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 595.20 kB) - UKONČENÉ
Dubovec 08.09.2023 Nene (PDF - 596.62 kB) - UKONČENÉ
Šamudovce 07.09.2023 Sociálny pracovník (PDF - 598.19 kB) - UKONČENÉ
Šamudovce 07.09.2023 Nenementorka (PDF - 597.10 kB) - UKONČENÉ
Šamudovce 07.09.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 594.04 kB) - UKONČENÉ
Šamudovce 07.09.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 596.60 kB) - UKONČENÉ
Šamudovce 07.09.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 599.59 kB) - UKONČENÉ
Šamudovce 07.09.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 593.84 kB) - UKONČENÉ
Šamudovce 07.09.2023 Nene (PDF - 598.36 kB) - UKONČENÉ
Malý Slavkov 07.09.2023 Sociálny pracovník (PDF - 605.10 kB) - UKONČENÉ
Malý Slavkov 07.09.2023 Nenementorka (PDF - 603.80 kB) - UKONČENÉ
Malý Slavkov 07.09.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 598.96 kB) - UKONČENÉ
Malý Slavkov 07.09.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 603.35 kB) - UKONČENÉ
Malý Slavkov 07.09.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 603.75 kB) - UKONČENÉ
Malý Slavkov 07.09.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 600.57 kB) - UKONČENÉ
Malý Slavkov 07.09.2023 Nene (PDF - 604.10 kB) - UKONČENÉ
Lascov 06.09.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 276.25 kB) - UKONČENÉ
Lascov 06.09.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 277.17 kB) - UKONČENÉ
Lascov 06.09.2023 Sociálny pracovník (PDF - 281.41 kB) - UKONČENÉ
Vítkovce 06.09.2023 Nenementorka (PDF - 598.25 kB) - UKONČENÉ
Vítkovce 06.09.2023 Sociálny pracovník (PDF - 599.34 kB) - UKONČENÉ
Vítkovce 06.09.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 597.64 kB) - UKONČENÉ
Vítkovce 06.09.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 594.15 kB) - UKONČENÉ
Vítkovce 06.09.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 599.83 kB) - UKONČENÉ
Vítkovce 06.09.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 594.95 kB) - UKONČENÉ
Vítkovce 06.09.2023 Nene (PDF - 598.78 kB) - UKONČENÉ
Nižný Slavkov 04.09.2023 Sociálny pracovník (PDF - 639.72 kB) - UKONČENÉ
Nižný Slavkov 04.09.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 635.62 kB) - UKONČENÉ
Nižný Slavkov 04.09.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 640.05 kB) - UKONČENÉ
Nižný Slavkov 04.09.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 642.85 kB) - UKONČENÉ
Nižný Slavkov 04.09.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 635.32 kB) - UKONČENÉ
Nižný Slavkov 04.09.2023 Nenementorka (PDF - 640.64 kB) - UKONČENÉ
Nižný Slavkov 04.09.2023 Nene (PDF - 641.77 kB) - UKONČENÉ
Jasov 31.08.2023 Nenementorka (PDF - 597.57 kB) - UKONČENÉ
Jasov 31.08.2023 Sociálny pracovník (PDF - 1.25 MB) - UKONČENÉ
Jasov 31.08.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 596.82 kB) - UKONČENÉ
Jasov 31.08.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 592.31 kB) - UKONČENÉ
Jasov 31.08.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 598.95 kB) - UKONČENÉ
Jasov 31.08.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 594.00 kB) - UKONČENÉ
Jasov 31.08.2023 Nene (PDF - 598.44 kB) - UKONČENÉ
Varhaňovce 28.08.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 597.02 kB) - UKONČENÉ
Varhaňovce 28.08.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 593.71 kB) - UKONČENÉ
Varhaňovce 28.08.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 599.11 kB) - UKONČENÉ
Varhaňovce 28.08.2023 Nenementorka (PDF - 781.86 kB) - UKONČENÉ
Varhaňovce 28.08.2023 Sociálny pracovník (PDF - 598.56 kB) - UKONČENÉ
Varhaňovce 28.08.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 594.29 kB) - UKONČENÉ
Varhaňovce 28.08.2023 Nene (PDF - 598.08 kB) - UKONČENÉ
Ondavské Matiašovce 28.08.2023 Nene (PDF - 640.22 kB) - UKONČENÉ
Ondavské Matiašovce 28.08.2023 Nenementorka (PDF - 639.92 kB) - UKONČENÉ
Ondavské Matiašovce 28.08.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 636.48 kB) - UKONČENÉ
Ondavské Matiašovce 28.08.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 641.52 kB) - UKONČENÉ
Ondavské Matiašovce 28.08.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 639.52 kB) - UKONČENÉ
Ondavské Matiašovce 28.08.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 636.09 kB) - UKONČENÉ
Ondavské Matiašovce 28.08.2023 Sociálny pracovník (PDF - 640.88 kB) - UKONČENÉ
Švedlár 28.08.2023 Nene (PDF - 640.24 kB) - UKONČENÉ
Švedlár 28.08.2023 Nenementorka (PDF - 640.06 kB) - UKONČENÉ
Švedlár 28.08.2023 Sociálny pracovník (PDF - 641.15 kB) - UKONČENÉ
Švedlár 28.08.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 636.07 kB) - UKONČENÉ
Švedlár 28.08.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 639.57 kB) - UKONČENÉ
Švedlár 28.08.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 641.61 kB) - UKONČENÉ
Švedlár 28.08.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 636.78 kB) - UKONČENÉ
Banské 28.08.2023 Nene (PDF - 679.97 kB) - UKONČENÉ
Banské 28.08.2023 Nenementorka (PDF - 679.24 kB) - UKONČENÉ
Banské 28.08.2023 Sociálny pracovník (PDF - 680.40 kB) - UKONČENÉ
Banské 28.08.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 675.35 kB) - UKONČENÉ
Banské 28.08.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 678.77 kB) - UKONČENÉ
Banské 28.08.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 681.25 kB) - UKONČENÉ
Banské 28.08.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 676.27 kB) - UKONČENÉ
Laškovce 28.08.2023 Nene (PDF - 640.88 kB) - UKONČENÉ
Laškovce 28.08.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 636.65 kB) - UKONČENÉ
Laškovce 28.08.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 639.78 kB) - UKONČENÉ
Laškovce 28.08.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 641.70 kB)- UKONČENÉ
Laškovce 28.08.2023 Sociálny pracovník (PDF - 641.65 kB) - UKONČENÉ
Laškovce 28.08.2023 Nenementorka (PDF - 640.44 kB) - UKONČENÉ
Laškovce 28.08.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 635.26 kB) - UKONČENÉ
Rudňany 24.08.2023 Nene (PDF - 785.53 kB) - UKONČENÉ
Rudňany 24.08.2023 Nenementorka (PDF - 761.97 kB) - UKONČENÉ
Rudňany 24.08.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 789.92 kB) - UKONČENÉ
Rudňany 24.08.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 753.66 kB) - UKONČENÉ
Rudňany 24.08.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 793.26 kB) - UKONČENÉ
Rudňany 24.08.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 770.80 kB) - UKONČENÉ
Rudňany 24.08.2023 Sociálny pracovník (PDF - 809.97 kB) - UKONČENÉ
Vydrník 24.08.2023 Nene (PDF - 217.92 kB) - UKONČENÉ
Vydrník 24.08.2023 Nenementorka (PDF - 217.62 kB) - UKONČENÉ
Vydrník 24.08.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 214.39 kB) - UKONČENÉ
Vydrník 24.08.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 216.79 kB) - UKONČENÉ
Vydrník 24.08.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 218.88 kB) - UKONČENÉ
Vydrník 24.08.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 213.73 kB) - UKONČENÉ
Vydrník 24.08.2023 Sociálny pracovník (PDF - 218.75 kB) - UKONČENÉ
Sačurov 24.08.2023 Nene (PDF - 114.85 kB) - UKONČENÉ
Sačurov 24.08.2023 Nenementorka (PDF - 113.35 kB) - UKONČENÉ
Sačurov 24.08.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 110.07 kB) - UKONČENÉ
Sačurov 24.08.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 113.12 kB) - UKONČENÉ
Sačurov 24.08.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie - UKONČENÉ
Sačurov 24.08.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 109.56 kB) - UKONČENÉ
Sačurov 24.08.2023 Sociálny pracovník (PDF - 112.59 kB) - UKONČENÉ
Stráne pod Tatrami 24.08.2023 Nene (PDF - 112.34 kB) - UKONČENÉ
Stráne pod Tatrami 24.08.2023 Nenementorka (PDF - 111.69 kB) - UKONČENÉ
Stráne pod Tatrami 24.08.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 111.12 kB) - UKONČENÉ
Stráne pod Tatrami 24.08.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 113.90 kB) - UKONČENÉ
Stráne pod Tatrami 24.08.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 111.37 kB) - UKONČENÉ
Stráne pod Tatrami 24.08.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 110.51 kB) - UKONČENÉ
Stráne pod Tatrami 24.08.2023 Sociálny pracovník (PDF - 113.60 kB) - UKONČENÉ
Iňačovce 24.08.2023 Nene (PDF - 112.13 kB) - UKONČENÉ
Iňačovce 24.08.2023 Nenementorka (PDF - 111.46 kB) - UKONČENÉ
Iňačovce 24.08.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 110.99 kB) - UKONČENÉ
Iňačovce 24.08.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 113.88 kB) - UKONČENÉ
Iňačovce 24.08.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 111.10 kB) - UKONČENÉ
Iňačovce 24.08.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 110.34 kB) - UKONČENÉ
Iňačovce 24.08.2023 Sociálny pracovník (PDF - 113.54 kB) - UKONČENÉ
Kamenná Poruba 23.08.2023 Nene (PDF - 112.21 kB) - UKONČENÉ
Kamenná Poruba 23.08.2023 Nenementorka (PDF - 111.52 kB) - UKONČENÉ
Kamenná Poruba 23.08.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 111.26 kB) - UKONČENÉ
Kamenná Poruba 23.08.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 113.87 kB) - UKONČENÉ
Kamenná Poruba 23.08.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 110.46 kB) - UKONČENÉ
Kamenná Poruba 23.08.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 111.15 kB) - UKONČENÉ
Kamenná Poruba 23.08.2023 Sociálny pracovník (PDF - 113.51 kB) - UKONČENÉ
Toporec 23.08.2023 Nene (PDF - 97.05 kB) - UKONČENÉ
Toporec 23.08.2023 Nenementorka (PDF - 103.44 kB) - UKONČENÉ
Toporec 23.08.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 101.29 kB) - UKONČENÉ
Toporec 23.08.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 115.22 kB) - UKONČENÉ
Toporec 23.08.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 94.73 kB) - UKONČENÉ
Toporec 23.08.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 100.12 kB) - UKONČENÉ
Toporec 23.08.2023 Sociálny pracovník (PDF - 105.64 kB) - UKONČENÉ
Ihľany 23.08.2023 Nene (PDF - 641.47 kB) - UKONČENÉ
Ihľany 23.08.2023 Nenementorka (PDF - 641.18 kB) - UKONČENÉ
Ihľany 23.08.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 637.91 kB) - UKONČENÉ
Ihľany 23.08.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 642.78 kB) - UKONČENÉ
Ihľany 23.08.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 640.75 kB) - UKONČENÉ
Ihľany 23.08.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 637.32 kB) - UKONČENÉ
Ihľany 23.08.2023 Sociálny pracovník (PDF - 642.40 kB) - UKONČENÉ
Chminianske Jakubovany 22.08.2023 Nene (PDF - 680.73 kB) - UKONČENÉ
Chminianske Jakubovany 22.08.2023 Nenementorka (PDF - 680.23 kB) - UKONČENÉ
Chminianske Jakubovany 22.08.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 677.25 kB) - UKONČENÉ
Chminianske Jakubovany 22.08.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 682.23 kB) - UKONČENÉ
Chminianske Jakubovany 22.08.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 679.67 kB) - UKONČENÉ
Chminianske Jakubovany 22.08.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 676.24 kB) - UKONČENÉ
Chminianske Jakubovany 22.08.2023 Sociálny pracovník (PDF - 681.27 kB) - UKONČENÉ
Skrabské 21.08.2023 Nene (PDF - 218.02 kB) - UKONČENÉ
Skrabské 21.08.2023 Nenementorka (PDF - 232.73 kB) - UKONČENÉ
Skrabské 21.08.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 214.82 kB) - UKONČENÉ
Skrabské 21.08.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 214.10 kB) - UKONČENÉ
Skrabské 21.08.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 237.74 kB) - UKONČENÉ
Skrabské 21.08.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 234.66 kB) - UKONČENÉ
Skrabské 21.08.2023 Sociálny pracovník (PDF - 219.15 kB) - UKONČENÉ
Nižný Tvarožec 21.08.2023 Nene (PDF - 281.13 kB) - UKONČENÉ
Nižný Tvarožec 21.08.2023 Nenementorka (PDF - 280.65 kB) - UKONČENÉ
Nižný Tvarožec 21.08.2023 Rozvojový pracovník plánovania (PDF - 277.54 kB) - UKONČENÉ
Nižný Tvarožec 21.08.2023 Rozvojový pracovník pre bývanie (PDF - 282.54 kB) - UKONČENÉ
Nižný Tvarožec 21.08.2023 Rozvojový pracovník pre mládež (PDF - 280.13 kB) - UKONČENÉ
Nižný Tvarožec 21.08.2023 Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (PDF - 276.65 kB) - UKONČENÉ
Nižný Tvarožec 21.08.2023 Sociálny pracovník (PDF - 281.75 kB) - UKONČENÉ