Preskočiť na obsah

Formulár pre nomináciu členov poradného orgánu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mládeže

Formulár pre nomináciu členov poradného orgánu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mládeže

Nominácia členov poradného orgánu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mládeže

Požiadavky na členov poradného orgánu:

Za člena poradného orgánu môže byť nominovaný rómsky mládežník do 30 rokov, ktorého nomináciu podporia min. 20 ďalší zástupcovia rómskej mládeže. Nominácia za člena/ členku poradného orgánu obsahuje:

Návrhy nominácií na členov/členky výboru je možné predkladať v termíne do 30. septembra 2020. 

V prípade otázok nás môžete kontaktovať mailom na adrese michal.slachta@minv.sk.

Formulár

Nominácia členov poradného orgánu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mládeže
 
Osobné údaje
Meno a priezvisko nominovaného člena/ nominovanej členky:  
Dátum narodenia:  
e-mail:  
telefónne číslo (mobil):  
Adresa bydliska:  
Motivácia
Prečo by si sa chcel/ chcela stať členom/ členkou poradného orgánu? :  
Čo by si chcel/a v rámci poradného orgánu dosiahnuť? Čo by si sa chcel/ a naučiť? :  
Aké aktivity si doteraz realizoval/ a s mladými ľuďmi alebo vo svojej komunite? :  
Čo považuješ za svoj doterajší najväčší úspech? :  
Prílohy
Prilož svoj životopis (stačí stručný, štruktúrovaný):  
Prilož naskenovaný nominačný list (môže byť naskenovaný, odfotený mobilom, tak aby boli viditeľné údaje):  
eu emblem

Tieto aktivity sú financované z programu Európskej únie - Práva, rovnosť a občianstvo (2014 - 2020). These activities are funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).