Preskočiť na obsah

Nominácia členov poradného orgánu

Nominácia členov poradného orgánu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mládeže

Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková ako zriaďovateľ poradného orgánu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mládeže (ďalej len poradného orgánu) vyhlasuje dňa 28. 8. 2020 v zmysle čl. 3, odst. 10 štatútu poradného orgánu  splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mládeže verejnú výzvu na nominácie členov/členiek do uvedeného poradného orgánu.

Cieľom poradného orgánu je podporiť aktívny a participatívny prístup k integrácii prostredníctvom zmysluplného zapojenia mladých Rómov a Rómiek do tvorby, vykonávania, monitorovania, preskúmavania a vykazovania opatrení zameraných na Rómov.

Mladí ľudia sami definovali potrebu byť aktívne zapojení do tvorby politík, do prípravy opatrení, ktoré ovplyvnia najmä ich život v budúcnosti. Vytvorenie poradného orgánu bude pre nich príležitosťou vyjadriť sa k aktuálnym otázkam, ktoré splnomocnenec rieši a zároveň budú mať prístup ku všetkým potrebným informáciám.

Požiadavky na členov poradného orgánu:

Za člena poradného orgánu môže byť nominovaný rómsky mládežník do 30 rokov, ktorého nomináciu podporia min. 20 ďalší zástupcovia rómskej mládeže. Nominácia za člena/ členku poradného orgánu obsahuje:

Návrhy nominácií na členov/členky výboru je možné predkladať v termíne do 30. septembra 2020. Nominácie sa predkladajú elektronicky prostredníctvom formuláru, ktorý nájdete tu.

Štatút poradného orgánu nájdete tu (PDF, 305 kB).

Nominačný list nájdete tu (DOCX, 88 kB).

Informácie k ochrane osobných údajov nájdete tu. (PDF, 206 kB)

V prípade otázok nás môžete kontaktovať mailom na adrese michal.slachta@minv.sk.

eu emblem

Tieto aktivity sú financované z programu Európskej únie - Práva, rovnosť a občianstvo (2014 - 2020). These activities are funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).