Preskočiť na obsah

Blíži sa termín uzatvorenia prvého hodnotiaceho kola na predkladanie žiadostí na MOaPS

Úrad vlády SR ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021 – 2027 vyhlásil  dňa 30. 06. 2023 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom „Miestne občianske a preventívne služby“ (MOaPS). Termín uzatvorenia prvého hodnotiaceho kola na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 31. 7. 2023. Od spustenia výzvy bolo doručených k dnešnému dňu už viac ako 270 žiadostí. Splnomocnenec Ján Hero ďakuje všetkým žiadateľom za aktívny prístup a zároveň vyzýva aj ostatné obce a mestá, aby sa zapojili do výzvy.

Na výzvu je vyčlenených 50 miliónov Eur zo zdrojov Európskej únie a obce si budú môcť zamestnanť od 2 do 12 príslušníkov tímu miestnych občianskych a preventívnych služieb (MOaPS). Po uzatvorení prvého hodnotiaceho kola budú predložené projekty predmetom konania o žiadosti o nenávratný finančný príspevok.  Možnosť priebežného predkladania žiadostí po tomto termíne nie je týmto obmedzená.

 Ako sa vyjadril splnomocnenec Ján Hero: „Počet už doručených žiadostí je pre nás veľkým úspechom a zároveň motiváciou k ďalšej práci. Miestne občianske a preventívne služby sú úspešným pokračovaním projektov, ktoré pomáhajú obciam a marginalizovaným rómskym komunitám v mnohých oblastiach. Všetkým žiadateľom ďakujem za aktívny prístup a zároveň vyzývame ostatné obce, zapojte sa!

Hlavným cieľom využitia Miestnych občianskych a preventívnych služieb je posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja a aktivity prevencie, ako sú zníženie páchania protispoločenských činností, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v obciach, v ktorých žijú obyvatelia MRK.

Viac informácií nájdete na www.eurofondy.gov.sk a www.romovia.vlada.gov.sk.