Preskočiť na obsah

Analýzy a dokumenty

Základné dokumenty 

Analýzy

Mapovanie skládok v obciach s prítomnosťou MRK (ZIP - 3.51 MB)

Analýza existencie a fungovania dvojzmenných prevádzok a kapacít ZŠ v školskom roku 2021 (PDF - 524.48 kB)

Analýza absencií a opatrení na znižovanie absencií z povinnej školskej dochádzky (PDF - 329.74 kB)

Hodnotenie nástroja miestnych občianskych poriadkových služieb (PDF - 857.75 kB)

Monitorovacie správy a správy o činnosti

Knižnica

Dobré správy z regiónov

COVID-19

Rôzne