Preskočiť na obsah

Deň boja za slobodu a demokraciu

Slovenská republika si dnešný deň, 17. novembra, pripomína významné historické udalosti. Tá prvá sa týkala uzavretia českých vysokých škôl nacistami v roku 1939 po demonštráciách československých študentov proti okupácii. Bol zabitý študent medicíny Ján Opletal, popravených 9 študentov a ďalší boli poslaní do koncentračných táborov. V nadväznosti na tieto udalosti bol v roku 1941 vyhlásený 17. november za Medzinárodný deň študentstva.

S týmto dňom sú spojené aj udalosti v roku 1989, kedy si študenti pripomínali smrť študenta Jána Opletala a súčasne dali najavo nesúhlas s komunistickým režimom. Toto spustilo tzv. „Nežnú revolúciu“ a od roku 2001 si ju pripomíname štátnym sviatkom ako Deň boja za slobodu a demokraciu.

Udalosti spojené so 17. novembrom 1989 priniesli do vtedajšieho Československa slobodu, demokraciu, otvorili sa nám hranice a možnosti spoznávať svet, slobodne vyznávať svoju vieru a náboženstvo. Vnímam to veľmi pozitívne, pretože dovtedy sme sa báli vyjadrovať svoje názory a presvedčenie. Aj pre nás Rómov bol november 1989 veľkou šancou. Vláda SR v roku 1991 deklarovala uznanie Rómov za národnostnú menšinu, prijala nimi požadované označenie Rómovia a garantovala im všestranný kultúrny a etnický rozvoj. Od roku 1991 sa Rómovia mohli po prvýkrát slobodne prihlásiť k svojej národnosti. Avšak, trhový mechanizmus, strata istoty zamestnania, hospodárska transformácia boli také veľké zmeny v spoločnosti, ktoré niektorých Rómov ktorí neboli pripravení na pracovný trh a nedisponovali požadovanou kvalifikáciou, odsunul do nedôstojných a zložitých životných podmienok. Snažíme sa vyrovnávať tieto rozdiely v životnej úrovni majority a Rómov žijúcich v marginalizovaných komunitách. Aj vďaka stratégiám o inklúzii a finančným zdrojom Európskej únie, veríme, že všetci obyvatelia na Slovensku budú žiť dôstojne,“ uviedol k dnešnému štátnemu sviatku Ján Hero, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.