Preskočiť na obsah

Deň obetí holokaustu a rasového násilia

Slovensko si 9. septembra pripomína Deň obetí holokaustu a rasového násilia a všetky zločiny holokaustu a rasovej diskriminácie. V  roku 1941 v deviaty septembrový deň, začal v slovenskom štáte platiť Židovský kódex, vládne nariadenie o právnom postavení Židov, ktoré obsahovalo množstvo protižidovských predpisov. Súčasne s týmito zákonnými nariadeniami sa počas obdobia druhej svetovej vojny vydávali aj zákonné nariadenia, ktoré obmedzovali práva Rómov a mali jednoznačne diskriminačný charakter.

Áno, v kronike ľudstva je už zapísaných veľa smutných historických udalostí. Aj Rómovia si každoročne pripomínajú 2. augusta Pamätný deň rómskeho holokaustu.  Nezabúdajme! Aj dnes sú v našej spoločnosti prítomné útoky a vyjadrenia rasistického charakteru a priamej alebo nepriamej diskriminácii čelia viaceré skupiny občanov. Osoby, ktoré sa hlásia k inému pôvodu, etnickej skupine, sexuálnej orientácii.

Neopakujme chyby minulosti. Je potrebné si pripomínať minulosť,  uctiť si všetky obete holokaustu a nahlas sa vyjadriť proti prejavom rasovej neznášanlivosti, xenofóbie a diskriminácie.

Dnes je na nás, aby sme urobili všetko preto, aby sa akákoľvek forma rasizmu a xenofóbie už nikdy neopakovala.

Česť pamiatke obetiam holokaustu a rasového násilia!