Preskočiť na obsah

Komisárka EK pre rovnosť Dalli sa na Slovensku zaujímala o problémy v rómskych komunitách

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, Ján Hero, sprevádzal v dňoch 21.- 22.09.2022 na návšteve Slovenska komisárku Európskej komisie pre rovnosť Helenu Dalli, ktorá v tieto dni absolvuje dlho očakávanú návštevu Slovenska. Komisárka mala možnosť vidieť realitu života v rómskych komunitách v lokalite Habeš v Sečovciach a v obci Kecerovce. Presvedčila sa o tom, ako sa využívajú, resp. v niektorých prípadoch nevyužívajú štrukturálne fondy Európskej únie a ako prebieha integračný proces na Slovensku. V lokalite Habeš, ktorá je známa tým, že sú tam veľmi zlé životné podmienky a absentuje tam aj základná infraštruktúra, si vypočula názory a potreby obyvateľov priamo na mieste.

USVRK si veľmi váži návštevu pani komisárky a to, že prišla priamo do lokalít v Sečovciach a v Kecerovciach. Všetci si uvedomujeme, a v teréne to bolo priamo viditeľné, akí dôležití sú partneri a najmä tí najdôležitejší, ktorými sú samosprávy. Aj z tejto návštevy a vyjadrení, ktoré počas nej odzneli vyplýva, že je potrebné komunikovať so samosprávami a presviedčať ich, aby sa zapájali do vyhlásených výziev. Ako sa vyjadril splnomocnenec Hero, „Štát musí realizovať najmä integrované výzvy a riešiť túto situáciu komplexne“.

Na stretnutí so zástupcami mimovládnych organizácií a cirkví sa potvrdilo, že segregácia v školách a zdravotníckych zariadenia existuje a je neprijateľná a navyše porušuje právo EÚ a právny poriadok Slovenskej republiky. Podčiarkli to aj slovenské súdy vo viacerých svojich rozhodnutiach. „Za posledný rok som absolvoval niekoľko návštev priamo v komunitách, ako aj stretnutí so zástupcami obcí a miest. Stretol som sa s mnohými pozitívnymi príkladmi vo vzdelávaní, ktoré by mali byť inšpiráciou pre nás všetkých, no musím priznať, že niektoré stretnutia ma veľmi sklamali. Stretávam sa aj s bezdôvodným zaraďovaním žiakov do systému špeciálneho školstva iba na základe etnicity. Toto je svojvoľným porušením ich práva na vzdelanie a mimoriadne neadekvátnym zásahom do ich ľudskej dôstojnosti. Privítal som preto rozsudok Okresného súdu Prešov z 24.11.2021, ktorým súd vyhovel antidiskriminačnej žalobe troch rómskych detí z obce Hermanovce. Vďaka tomuto rozhodnutiu môžeme povedať, že boli nezákonne vzdelávané v špeciálnych triedach pre deti s ľahkým mentálnym znevýhodnením, aj napriek tomu, že sa u nich žiadne mentálne postihnutie nepotvrdilo.

Tieto negatívne javy existujú a nemôžeme si pred tým zatvárať oči. Riešenie musíme hľadať v spolupráci so všetkými relevantnými rezortmi a partnermi. Chceme podporiť komplexné riešenia a aj pomoc Európskej únie, keďže jedným z hlavných prostriedkov riešenia sú reformy a investície v rámci Plánu obnovy a odolnosti. Ako sa vyjadrila dnes aj komisárka Dalli, „Absolvovali sme už množstvo stretnutí k týmto oblastiam, prostriedky z Európskej únie sú tu a po dnešnej návšteve lokalít som presvedčená, že je treba zvýšiť intenzitu využívania týchto finančných zdrojov.“

Na tieto komplexné riešenia má Slovensko možnosť využiť nielen prostriedky štátneho rozpočtu, ale najmä prostriedky z operačného programu Slovensko a z Plánu obnovy a odolnosti. Komisárka dnes mala možnosť vidieť, ako to vyzerá na mieste, kde samospráva nepracovala na zlepšení podmienok pre obyvateľov a naopak, ako to vyzerá v obci, kde sa realizujú národné projekty, svojpomocná výstavba a stavia sa infraštruktúra.

Komisárka v rámci svojho programu na Slovensku ešte absolvovala návštevu spoločnosti Whirpool s.r.o., sociálny podnik Wasco vo Valaskej, stretla sa so zástupcami výborov NR SR a s premiérom Eduardom Hegerom.