Preskočiť na obsah

NOVÝ SPLNOMOCNENEC ALEXANDER DAŠKO: KONCEPCIÍ BOLO DOSŤ, TERAZ TREBA PRACOVAŤ

Novy splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško hneď v prvý deň vo funkcii absolvoval pracovné rokovania zamerané najmä na zamestnanosť a rozvoj v rómskych osídleniach.

Za primárne považuje vytvoriť priestor pre prácu a vzdelávanie rómskej komunity.

V prvých rokoch sa sústredí na postupné skvalitňovanie bývania, dostupnosť pitnej vody či poriadok v rómskych lokalitách. Za hlavnú úlohu v tomto procese si kladie efektívne využitie finančných prostriedkov z európskych fondov, ako aj intenzívnu spoluprácu s predstaviteľmi samosprávy a štátnymi orgánmi. Za zásadnú tému považuje nový splnomocnenec aj kultivovanie spolužitia rómskej komunity a majoritného obyvateľstva. Podľa splnomocnenca Alexandra Daška koncepcií a analýz už bolo dosť, o životných podmienkach v komunitách už vieme všetko, teraz treba pracovať. Nový splnomocnenec sa so svojim tímom sústredí na konkrétne ciele a výsledky.