Preskočiť na obsah

Stanovisko splnomocnenca: Medzinárodný deň Rómov – 51. výročie prvého medzinárodného kongresu Rómov

Napriek tomu, že Rómovia tvoria najväčšiu európsku etnickú menšinu s približne 6 miliónmi Rómov žijúcich v EÚ, ich postavenie a práva sa stále príliš často prehliadajú a aj v dnešnej dobe sú vystavení diskriminácii a sociálnemu vylúčeniu. Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov, 8. apríla, si pripomíname najmä snahu Rómov o sebaurčenie a uznanie za národnostnú menšinu. Okrem toho je to však aj deň, kedy na mnohých miestach na Slovensku a v Európe oslavujeme rómsku kultúru, históriu a tradície.

„Už je to 51 rokov od prvého medzinárodného kongresu Rómov, ale  naša spoločnosť má pred sebou ešte dlhú cestu k dosiahnutiu skutočnej rovnosti Rómov, rešpektovania rozmanitosti a vzájomného porozumenia. Spoluprácou môžeme zmeniť a uvoľniť obrovský potenciál Rómov v prospech Rómov samotných, ale aj v prospech celej našej krajiny. Verím, že spoločne to zvládneme,“ uviedol Ján Hero, splnomocnenec vlády SR, pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov.

Prvé snahy Rómov o sebaurčenie a uznanie za národnostnú menšinu začali už po 2. svetovej vojne. No až v roku 1971 sa uskutočnil dlho plánovaný Medzinárodný kongres Rómov. Delegáti sa stretli 8. apríla 1971, v budove školy Cannock House v Orpingtone, neďaleko Londýna. Zúčastnili sa ho zástupcovia Rómov z rôznych krajín sveta. Vtedajšie Československo zastupovali Tomáš Holomek, Miroslav Holomek, Anton Daniel a Eva Davidova. Jednou z najvýznamnejších osobností kongresu bol MUDr. Ján Cibuľa, ktorý v čase jeho konania už žil vo Švajčiarsku, kde emigroval po roku 1968. Delegáti sa spoločne dohodli na rómskej vlajke ako symbole Rómov. Na melódiu ľudovej piesne, napísal Zarko Jovanovič text skladby „Gelem, gelem“, ktorú delegáti kongresu prijali za rómsku hymnu. Dohodli sa tiež na spoločnom označení Rómovia a odmietli pomenovania s negatívnou konotáciou „Cigáni, Zigeuner, Gipsy“, ktoré po stáročia znamenali očierňovanie, marginalizáciu a vylúčenie.

Ján Cibuľa sa neskôr, v roku 1978 stal hlavným organizátorom druhého kongresu Rómov, ktorý sa uskutočnil v Ženeve a zúčastnilo sa ho viac ako 120 delegátov.  Bol tiež prvým prezidentom Medzinárodnej rómskej únie (IRU – International Romani Union), ktorá sa stala pozorovateľskou organizáciou OSN. V roku 1990, na štvrtom kongrese, bol 8. apríl na pamiatku stretnutia v Orpingtone vyhlásený za Medzinárodný deň Rómov.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov organizuje tento rok, v spolupráci s Platformou mladých Rómov a Univerzitnou knižnicou v Bratislave, Kongres mladých Rómov a Rómok 2022. Cieľom kongresu je dať hlas a priestor mladým ľuďom na to, aby mohli vyjadriť svoje myšlienky vo verejnom diskurze, diskutovať na témy, ktoré sa ich týkajú, poukázať na nedostatky v aktuálnych politikách a navrhnúť k nim vlastné riešenia. Kongres sa uskutoční v dňoch: 8. – 10. apríla 2022 v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave. Úrad okrem toho finančne podporil tvorbu dokumentárneho filmu „Nájsť si svoje miesto“, o mladých Rómoch, ktorí nepopierajú svoju príslušnosť k rómskej komunite a sú plnohodnotne integrovaní do majoritnej spoločnosti. Dokument uviedla RTVS na Dvojke 7. 4. 2022.

Rómovia žijú v Európe už takmer tisíc rokov a sú najväčšou európskou etnickou menšinou. Z odhadovaného počtu 10 až 12 miliónov Rómov žijúcich na našom kontinente je približne 6 miliónov občanmi alebo obyvateľmi Európskej únie. Na Slovensku máme podľa odhadov viac ako 450 000 Rómov.