Preskočiť na obsah

Ochrana detí pred obchodovaním a násilím

S narastajúcim počtom ľudí opúšťajúcich Ukrajinu a hľadajúcich bezpečie v našej krajine sa zvyšuje riziko ohrozenia detí zneužívaním a násilím. Medzi takéto formy ohrozenia patrí aj obchodovanie s deťmi a sexuálne násilie. Kolegovia z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity sa zúčastnili tréningu, ktorý pripravila organizácia UNICEF, a ktorý má pomôcť rozpoznať prvé príznaky takéhoto ohrozujúceho správania voči zraniteľným osobám, najmä deťom. Zverejňujeme užitočné rady pre rodičov (matky) prechádzajúcich s deťmi hranice a/alebo zostávajúcich na Slovensku. Sú zamerané na zvýšenie bezpečnosti (prevencia obchodovania s deťmi, sexuálneho násilia, vykorisťovania) a vznikli v rámci iniciatívy Ukraine Parenting https://ukraineparenting.web.ox.ac.uk/home.