Preskočiť na obsah

Pracovné návštevy a stretnutia pracovnej skupiny v Užhorode priniesli svoje prvé ovocie v konkrétnej pomoci pre rómske komunity na Ukrajine

Po stretnutí so zástupcami administratívy Zakarpadskej oblasti, miestnych samospráv, cirkvi a rómskych predstaviteľov sa dohodli pravidlá dodávok pravidelnej humanitárnej pomoci na Ukrajinu. Do týchto stretnutí a pomoci bol intenzívne zapojený Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a tiež poradcovia premiéra SR Eduard Buraš, Rastislav Jílek a generálny konzul v Užhorode Pavol Pánis. 

Vďaka týmto stretnutia mohli zástupcovia Maltézskej pomoci Slovensko do dnešného dňa zrealizovať už dve dodávky v objeme viac ako päť ton materiálu pozostávajúceho primárne z trvanlivých potravín a hygienických potrieb. 24. mája doručili pomoc do rómskehe centra Blaho s vojnovými utečencami, či do obce Velikij Berezdnyi, kde sa taktiež nachádzajú vojnoví utečenci, ako aj značná rómska komunita a 27. mája dodali v spolupráci s ich slovinskou sesterskou organizáciou humanitárnu pomoc do obcí Turí Remeta a Poroskovo, kde je podobná situácia ako v obci Velikij Berezdnyi. Sesterské organizáciu Maltézskej pomoci Slovensko budú zohrávať dôležitú úlohu aj pri ďalších dodávkach, nakoľko im pomáhajú zabezpečiť finančnú a materiálnu pomoc, či samotných dobrovoľníkov.

Táto spoločná iniciatíva sa prejavila aj priamo na hraniciach, kde výrazne klesol počet pendlerov, čo potvrdili aj ukrajinské úrady.

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero ďakuje organizácii Maltézska pomoc Slovensko, jej prezidentovi Júliusovi Brichtovi a všetkým, ktorí sú v tejto iniciatíve zapojení. Sme radi, že aj takto môžeme pomáhať ľuďom, ktorí nemajú ani základné potreby a sú priamo ohrození vojenským konfliktom v ich vlastnej krajine.