Preskočiť na obsah

Prieskum MOaPS 2023 pre zamestnancov

Dovoľujeme si Vás požiadať o účasť v prieskume k pripravovanej výzve sprostredkovateľského orgánu pre oblasť inklúzie marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“) na Úrade splnomocnenca vlády pre rómske komunity.
Pripravovaná výzva programového obdobia 2021-2027 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok má názov „Miestne občianske a preventívne služby“ a je zameraná na podporu preventívno-informačných programov smerujúcich k zvýšeniu občianskej zodpovednosti a zlepšeniu občianskeho spolunažívania.

Prieskum je určený pre bývalých a súčasných zamestnancov/členov MOPS


Vaše odpovede a Vaše skúsenosti nám veľmi pomôžu v precíznom nastavení výzvy tak, aby zohľadnili predovšetkým potreby a požiadavky vás,konečných prijímateľov.

Prieskum je na adrese: https://forms.gle/jk6uYHMjaHSZLm1J6


Vaše odpovede očakávame do 5. júna 2023.

Ďakujeme za spoluprácu

Sekcia európskych programov
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Úrad vlády Slovenskej republiky