Preskočiť na obsah

Pripomíname si Pamätný deň rómskeho holokaustu

Európa si dňa 2. augusta 2021 pripomína Pamätný deň rómskeho holokaustu. Pripomínať si rómsky holokaust je dôležité, pretože táto téma bola dlho tabuizovaná.

Celkový počet Rómov a Rómok, ktorí sa stali obeťami druhej svetovej vojny sa odhaduje na 250 000 až  500 000 osôb. Ich presný počet nie je známy. Počas existencie slovenského štátu boli Rómovia a Rómky perzekuovaní na základe svojej etnicity.

Úrad vlády Slovenskej republiky, Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holokaustu  organizuje v spolupráci s OZ In Minorita  pietny akt kladenia vencov pred pamätníkmi obetí rómskeho holokaustu v nasledovných mestách a obciach:

Dňa 31.07. 2021

  • 8:30 hod. - Hanušovce nad Topľou, Železničiarska 585 (budova železničnej stanice),
  • 13:30 hod. Dubnica nad Váhom, Štúrova 1, (areál MSM Holding),
  • 17:00 hod. Nemecká,  Kultúrna pamiatka pamätník Nemecká

Dňa 1. 08. 2021

Pietne podujatie spojené s hudobným programom a pietnym aktom kladenia vencov za účasti popredných zástupcov štátnych orgánov, samospráv a mimovládnych organizácii

  • 11:00 hod. – Banská Bystrica, Múzeum SNP (Pietna sieň), Kapitulská 23