Preskočiť na obsah

Pripomíname si Svetový deň kultúrnej diverzity pre dialóg a rozvoj

„Pestrosť národov, tradícií, etník a rás je prítomná všade okolo nás – vystúpme zo svojej komfortnej zóny, buďme tolerantní, dajme si ako spoločnosť šancu spoznávať sa navzájom.  Dovoľme aj  rómskej kultúre prejaviť sa a ukázať to dobré, čo je v nás. Spájanie, tolerancia a rešpekt vedú k prosperite celej spoločnosti.“ hovorí pri príležitosti Svetového dňa kultúrnej diverzity Mgr. Alexander Daško, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

Valné zhromaždenie OSN prvý krát vyhlásilo tento Svetový deň v roku 2002 po prijatí Všeobecnej deklarácie o kultúrnej rozmanitosti UNESCO v roku 2001, pričom zdôraznilo potrebu „zvýšiť potenciál kultúry ako prostriedku na dosiahnutie prosperity, trvalo udržateľného rozvoja a mierového spolužitia na celom svete“. Svetový deň kultúrnej diverzity nám dáva príležitosť viesť vzájomný dialóg, podporovať záujem o iné kultúry, pochopiť a prijať ich hodnoty.  

„Je ťažké vyhnúť sa stereotypom, domnienkam a už vopred vytvorenému názoru pri stretnutí sa s inou kultúrou, či už je to iná národnosť, etnikum, náboženstvo, ale aj iné tradície, zvyklosti, či politická príslušnosť. Potrebujeme ako spoločnosť viac tolerancie, vzájomného uznania a rešpektu. Začnime už dnes vo svojom bezprostrednom okolí, v rodinách, v práci, v susedstve.“ uzatvára PaedDr. Ingrid Zubková, generálna riaditeľka sekcie európskych programov na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Fotogaléria

Foto - Pripomíname si  Svetový deň kultúrnej diverzity pre dialóg a rozvojFoto - Pripomíname si  Svetový deň kultúrnej diverzity pre dialóg a rozvojFoto - Pripomíname si  Svetový deň kultúrnej diverzity pre dialóg a rozvoj