Preskočiť na obsah

SLOVENSKO SI PRIPOMÍNA DEŇ OBETÍ HOLOKAUSTU A RASOVÉHO NÁSILIA

V dnešný pamätný deň si pripomíname smutnú udalosť z dejín vojnového Slovenského štátu a to prijatie Židovského kódexu, ktorý dal definíciu pojmu „Žid“ na rasovom základe a nelichotivú „nálepku“ skupine svojich vlastných občanov.
Žiaľ, aj dnes nás ako národ, spoločnosť rozdeľujú a eskalujú rôzni politickí aktéri novodobých dejín. Hnaní vlastnou ambíciou vystavujú terč na najzraniteľnejších.
Našou povinnosťou je naďalej ostať ľudskými a súdržnými ako spoločenstvo, odmietnuť takéto správanie a ideológiu hneď v zárodku. Musíme naďalej neúnavne a opakovane vysvetľovať, k čomu podobné postoje viedli v minulosti. Koľko ľudských životov nás tieto rôzne protiľudské ideológie a myšlienky stáli.
Ako spoločnosť nesmieme nikdy rezignovať, nedovoliť, aby svedectvá preživších holokaustu prekričali hlasy plné nenávisti a rasizmu k menšinám, komunitám.
Dovoľte mi vyjadriť vieru v nás ako spoločnosť, že naše poučenie z dejín je silnejšie ako nenávistné slogany z billboardov a už nikdy nedovolíme, aby sa niečo obdobné v našich novodobých dejinách opakovalo. Prinášajme zákony, ktoré budú chrániť ľudský život a nie ho ohrozovať alebo utláčať a každý jeden deň „Pamätajme“!

Stanovisko splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Jána Hera k Dňu obetí holokaustu a rasového násilia