Preskočiť na obsah

Splnomocnenec sa zúčastnil slávnostného otvorenia regionálneho centra MIRRI SR v Nitre

Za prítomnosti podpredsedníčky vlády a ministersky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Veroniky Remišovej, sa uskutočnilo slávnostné otvorenie regionálneho centra v Nitre, ktorého sa zúčastnil aj Ján Hero, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

Regionálne centrum bude fungovať ako miesto prvého kontaktu, ktorého význam spočíva predovšetkým v poskytovaní bezplatného poradenstva súvisiaceho s pomocou pri príprave kvalitných projektov financovaných z prostriedkov Európskej Únie a ich následnej implementácie. Svoje zastúpenie prostredníctvom kvalifikovaných poradcov bude mať aj Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity.

Ako povedal splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero: “Ako sme sa mohli presvedčiť aj počas posledných rokov, v čase vrcholiacej pandémie COVID 19, aj počas terajšej krízy v súvislosti s vojnou na Ukrajine, väzby medzi štátom, samosprávou a organizáciami pôsobiacimi priamo v regióne, sú našimi najsilnejšími aktívami, ktoré máme. Verím, že regionálne centrá nám pomôžu vyriešiť mnohé zložité situácie a zefektívniť čerpanie eurofondov. Pomôžeme aj tým obciam a organizáciám, ktoré nemajú dostatok prostriedkov, skúseností alebo často aj odvahy na to, aby sa pustili do projektov, ktoré prinesú zlepšenie života na Slovensku a to vo všetkých našich regiónoch."

Nosnou činnosťou regionálnych centier je zabezpečenie všeobecnej podpory pre žiadateľov a prijímateľov v území vo forme poskytovania základných informácií o fondoch EÚ. Sídlo regionálneho centra má v Nitre strategickú polohu, na ul. Farskej č. 7.

Viac informácií nájdete tu: https://www.eurofondy.gov.sk/regional-centers/regionalne-centrum-nitra/