Preskočiť na obsah

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero absolvoval trojdňový pracovný výjazd po regiónoch východného Slovenska a Žilinského kraja

Stretnutia so zástupcami samosprávy

Zástupcovia samosprávy, starostovia a starostky obcí sú jedným z hlavných partnerov pri práci Úradu  splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. S niektorými z nich sa stretol Ján Hero v Hrabušiciach, na pracovnom rokovaní, ktoré zorganizovala poslankyňa NR SR Mária Šofranko v spolupráci s obcou Hrabušice a na podujatí v Jarovniciach. Stretnutia priniesli mnoho podnetov, ktoré je potrebné aj z našej strany čo najskôr riešiť. Najčastejšie rezonovala otázka vysporiadania pozemkov a jednoduchých pozemkových úprav. Medzi dôležitými témami sa spomínali aj vzdelávanie – najmä odstránenie dvojzmennej prevádzky škôl a navýšenie kapacity škôl.

Splnomocnenec aj jeho tím tiež prezentovali starostom možnosti podpory, ktoré je možné ešte aktuálne využiť, ale aj o plánovaných aktivitách v novom programovom období a v rámci Plán obnovy a odolnosti SR. Ján Hero zdôraznil záujem o názory samospráv a to aj pri nastavovaní opatrení, ktoré ešte momentálne prebieha. Takéto stretnutia budú pokračovať aj v najbližších týždňoch a v rôznych regiónoch.

V utorok, 08.02.2022 splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero rokoval s primátorom Marekom Čižmárom a s ďalšími predstaviteľmi mesta. Jeden z veľkých problémov, ktoré mesto trápi je dvojzmenná prevádzka v základnej škole na Ul. Ivana Krasku a nedostatočné kapacity pre všetky deti z materskej školy. Splnomocnenec si prezrel pozemky, ktoré sú pripravené na riešenie tejto situácie a prezentoval mestu príležitosti, ktoré bude možné vo veľmi blízkej dobe využiť. Vzhľadom na to, že mesto nemusí kvôli tomu vysporiadavať a hľadať pozemky, má to jednoduchšie, ako iné samosprávy, pre ktorých je práve toto problém. Primátor vyjadril pripravenosť okamžite sa zapojiť do výziev, ktoré na to budú vhodné a pomôcť tak zvýšiť dôstojnosť života obyvateľov Trebišova.

Poobede splnomocnenec ešte absolvoval spoločné stretnutie s ďalšími predstaviteľmi samosprávy a štátnej správy v meste, kde sa rovnako zaoberali otázkami zlepšovania životnej úrovne obyvateľov mesta. 

V stredu 9. 2. 2022 absolvoval splnomocnenec Hero pracovný výjazd v Žiline. V rámci výjazdu sa stretol s primátorom mesta Petrom Fiabáne a s predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja Erikou Jurinovou.

Hlavné témy oboch stretnutí boli

- aktuálny stav marginalizovaných rómskych komunít v meste a v rámci kraja, 

- projekty, ktoré mesto a kraj realizujú, možnosti realizovať nové projekty a ich financovanie zo zdrojov EÚ,

- téma bývania, ktorá je dôležitá najmä pre mesto Žilina. 

Splnomocnenec navštívil aj komunitné centrum a lokalitu na Bratislavskej ulici. Ocenil vzájomnú spoluprácu s mestom a s VÚC. Veríme, že tieto stretnutia pomôžu k tomu, aby sme mohli aj na severe Slovenska zabezpečiť dôstojnejší život pre všetkých obyvateľov mesta a kraja.