Preskočiť na obsah

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity sa zúčastnil pracovného výjazdu predsedu vlády v košickej mestskej časti Luník IX

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, Ján Hero, včera sprevádzal počas pracovného výjazdu predsedu vlády SR, Ľudovíta Ódora. Hlavnou témou pracovného výjazdu v košickej mestskej časti Luník IX bolo zvýšenie dôstojnosti bývania obyvateľov tejto mestskej časti. Účastníci pracovného výjazdu sa zaujímali aj o projekty, ktoré sa na sídlisku realizujú a ich cieľom je práve podpora bývania.  Prezreli si aj aktuálny stav projektu „Budujeme nádej na Luníku IX.“    

 „Náš úrad je pravidelne v kontakte s vedením mestskej časti, aj s mestom Košice. Oceňujem zmeny, ktoré sú na sídlisku evidentné najmä od pôsobenia súčasného starostu Marcela Šaňu.  Aktuálne sa pripravujú riešenia v oblasti mäkkých služieb, bývania, vzdelávania ako aj novej infraštruktúry z nového programového obdobia, a aj z vlastných zdrojov samosprávy. Mestská časť je zapojená do národných projektov v gescii Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, v rámci ktorého prevádzkujú komunitnú službu a terénnu sociálnu prácu. Som veľmi rád, že sa mestská časť zapája a aj naďalej sa plánuje zapojiť do výziev, ktoré prispievajú k zlepšeniu života jej obyvateľov. V súčasnom končiacom programovom období sa vedenie mestskej časti zapojilo aj do výzvy zameranej na Zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania, v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a mestu Košice bol na účel rekonštrukcie materskej školy schválený projekt v celkovej sume vyše 550 000 € za účelom rozšírenia jej kapacity pre  44 detí.“ povedal Ján Hero,  splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

V rámci dotačnej schémy podporil Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity aj projekt zameraný na riešenie energetickej chudoby a projekt, ktorým sa podporil aspoň dočasný prístup k pitnej vode.     

Splnomocnenec ocenil aj realizáciu projektu „Budujeme nádej na Luníku IX,“  kde ide o svojpomocnú výstavbu rodinných domov za vlastné finančné prostriedky budúcich majiteľov domov, ktorý zastrešuje organizácia ETP Slovensko. Prostredníctvom svojpomocnej výstavby majú obyvatelia sídliska možnosť získať aj pracovné zručnosti.

Vláda Ľudovíta Ódora intenzívne vníma problém generačnej chudoby. Preto kladie veľký dôraz na efektívne využívanie verejných zdrojov, vrátane eurofondov, na zmenu kvality života za priamej účasti samotných predstaviteľov marginalizovaných komunít.