Preskočiť na obsah

Subjekty, ktoré chcú obnovovať hrady s pomocou obyvateľov MRK, majú možnosť predložiť žiadosti

Ministerstvo kultúry realizuje pozoruhodný Národný projekt Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v lokalitách s prítomnosťou MRK realizáciou obnovy kultúrneho dedičstva "Ľudia a Hrady“. Národný projekt spája zamestnanosť obyvateľov rómskych komunít s obnovou kultúrneho dedičstva. Je pokračovaním projektov zapojenia nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva a vytvorenia konkrétnych pracovných príležitostí pri obnove kultúrnych pamiatok - hradov, hradieb, pevností, kaštieľov, kláštorov. Projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty ako napríklad samosprávy, MVO, cirkevné právnické osoby, ktoré obnovujú kultúrne pamiatky, ktoré sa nachádzajú v obciach zaradených do Atlasu rómskych komunít. 

Pozitívne je, že okrem samotnej obnovy kultúrnej pamiatky sa sledujú ďalšie ciele, ako je posilnenie zamestnaneckého a edukatívneho potenciálu cieľovej skupiny, zvýšenie zamestnanosti v cestovnom ruchu, zatraktívnenie regiónu, podpora obnovy remesiel a „vymierajúcich“ zamestnaní ako umelecký kováč, rezbár, kamenár a pod., ktoré sú potrebné pri obnove kultúrnych pamiatok.

Náš úrad upozorňuje, že ministerstvo kultúry SR zverejnilo v týchto dňoch oznámenie o možnosti predložiť Žiadosť na zapojenie do tohto národného projektu  Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v lokalitách s prítomnosťou MRK realizáciou obnovy kultúrneho dedičstva.  Oznámenie s prílohami a viac informácií nájdete na tejto internetovej linke:

https://www.culture.gov.sk/operacne-programy-strukturalne-fondy/op-lz/aktuality/