Preskočiť na obsah

Úrad vlády bude sprostredkovateľským orgánom pre eurofondy na rozvoj rómskych komunít

Národná rada SR dnes na svojom rokovaní schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (tzv. kompetenčný zákon).

Cieľom schválenej novelizácie je inštitucionálna úprava centralizácie a koncentrácie agendy koordinácie uskutočňovania inklúzie marginalizovaných rómskych komunít vrátane použitia finančných prostriedkov z fondov Európskej únie určených na inklúziu marginalizovaných rómskych komunít, v organizačnej štruktúre Úradu vlády Slovenskej republiky a to prostredníctvom samostatnej organizačnej zložky, ktorou bude Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Na našom úrade tak bude SORO (sprostredkovateľský orgán), a teda aj vyhlasovanie výziev bude pod našou strechou. Očakávame, že to pomôže tomu, aby sa eurofondy na zlepšenie podmienok v rómskych komunitách čerpali oveľa efektívnejšie a že to pocítia nielen Rómovia, ale všetci obyvatelia Slovenska.