Preskočiť na obsah

V Banskej Bystrici sa spomínalo na obete rómskeho holokaustu

Úrad vlády SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v spolupráci s občianskym združením IN MINORITA zorganizoval v Banskej Bystrici spomienkové podujatie na obete rómskeho holokaustu spojené s pietnym aktom kladenia vencov. Zúčastnili sa jej poslanci Národnej rady, zástupcovia vlády, prezidentskej kancelárie, samosprávy a aktivisti pôsobiaci v rómskych komunitách. Pamätný deň obetí rómskeho holokaustu sa na Slovensku pripomína od roku 2005. Je to spomienka takmer tri tisíc rómskych mužov, žien a detí, ktoré zomreli v noci z 2. na 3. augusta 1944 vo vyhladzovacom tábore Auschwitz - Birkenau. Počas druhej svetovej vojny zomrelo viac ako 500 tisíc Rómov.

 „Dnes sme v Banskej Bystrici spomínali na obete druhej svetovej vojny, na ktoré sa zabúdalo. Diskriminácia a protirómsky rasizmus sa spája nielen s vojnovým obdobím, ale pretrváva aj v súčasnosti. Práve v týchto dňoch, keď si pripomíname Pamätný deň rómskeho holokaustu, Úrad splnomocnenca pre rómske komunity v spolupráci rezortom zahraničných vecí a poslancami parlamentu začal pripravovať návrh uznesenia k pracovnej definícii protirómskeho rasizmu. Pracovnú definíciu protirómskeho rasizmu vypracovala Medzinárodná aliancia pre pripomínanie holokaustu.  Veríme, že uznesenie bude prijaté poslancami Národnej rady.  Je to náš dlh voči obetiam rómskeho holokaustu a povinnosť voči súčasnej generácii Rómov, ktorá je aj v súčasnosti vystavená nerovnakému zaobchádzaniu a rasistickým prejavom,“ povedal Ján Hero, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

Pamätný deň obetí rómskeho holokaustu nám pripomína, že aj Rómovia boli počas II. svetovej vojny prenasledovaní na etnickom princípe a vystavení rasovo motivovanému násiliu.

Uchovávanie spomienok o perzekuovaných Rómoch a pripomínanie si ich utrpenia je mimoriadne dôležité aj pre súčasnú generáciu.

Je to dôležité kvôli pamiatke všetkých rómskych obetí. Ale obzvlášť je to dôležité pre nás všetkých, lebo my sme dnes tí, ktorí môžeme ovplyvňovať dejiny, tak aby Európa a Slovensko bola miestom pre každého z nás,“ doplnil splnomocnenec, Ján Hero.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity si obete rómskeho holokaustu uctil pietnym aktom kladenia vencov aj v Hanušovciach nad Topľou dňa 31.07.2022 a dnes vo Zvolene.

Zároveň, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, Ján Hero, sa spolu so zástupcami mladých Rómov zúčastnil  dňa 27. júla 2022 na pietnom podujatí, ktoré zorganizoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v Auschwitz - Birkenau v Poľsku. Pri pamätnej tabuli, na mieste bývalého tzv. „cigánskeho tábora“, kde boli internované celé rómske rodiny mali účastníci možnosť pripomenúť si pamiatku tých, ktorí tam položili svoje životy, dozvedieť sa niečo z histórie rómskeho holakaustu a vidieť aj expozície múzea holokaustu v Osvienčime.