Preskočiť na obsah

Vláda schválila návrh novely zákona o poskytovaní dotácií

Vláda SR dnes schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády SR a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR. 

 Tento zákon súvisí s prechodom pôsobnosti Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity pod Úrad vlády Slovenskej republiky a umožní opäť poskytovať dotácie na účel sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

Okrem pôvodných dotačných titulov, zavádzajú sa zákonom aj niektoré nové, napr. obstaranie bytov na komunitnom participatívnom systéme alebo aj podpora pôdohospodárskej výroby, výrobných činností a služieb,  s cieľom zlepšenia základných funkcií, životných podmienok a sebestačnosti urbanistických sídiel marginalizovaných rómskych komunít. Medzi prijímateľov dotácie pribudli aj registrované sociálne podniky. 

Ako uviedol splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero: „Je to len prvý oficiálny krok. Zákon po schválení vládou ešte musí schváliť Národná rada Slovenskej republiky a účinnosť zákona je preto navrhnutá od 1. mája 2022. V roku 2022 plánujeme zároveň vyhlásiť aj novú výzvu na poskytovanie dotácií.