Preskočiť na obsah

Vyhlásenie splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity k Medzinárodnému dňu pamiatky obetí holokaustu

Holokaust bol jednou z najtemnejších kapitol v histórii ľudstva. Dnes si pripomíname a vzdávame hold viac ako šiestim miliónom Židov, Rómov a nespočetným ďalším obetiam nacistických zverstiev, ktorí boli nezmyselne zavraždení počas holokaustu. V koncentračných táboroch boli po nemilosrdnom výberovom procese  státisíce ľudí poslaných priamo z rampy do plynových komôr, aby zomreli strašnou smrťou. Deti boli oddelené od rodičov, rodiny boli rozdelené. Tí väzni, ktorí neboli okamžite zavraždení, bez ohľadu na ich pôvod, museli byť zapojení do nútených prác za najdesivejších podmienok.

 Tiež si ctíme tých, čo prežili, a zdieľame ich príbehy o odvahe, nádeji a vytrvalosti proti nevýslovnému zlu a uznávame hrdinov, ktorí riskovali svoje životy, aby zachránili ostatných.

Holokaust a utrpenie ľudí počas neho si musíme stále pripomínať. Mnohí si dnes neuvedomujú, čo všetko so sebou priniesol. Na Slovensku naďalej pretrvávajú rasizmus a predsudky voči Rómom. Obyvatelia Slovenska vykazujú jednu z najvyšších mier protirómskych postojov zo všetkých štátov EÚ. Rôzne prieskumy verejnej mienky skúmajúce všeobecné postoje a individuálne skúsenosti naznačujú, že diskriminácia menšín je stále vo vysokej miere tolerovaná naprieč našou spoločnosťou. Sociálne siete dnes prezentujú nielen to najlepšie z nás, ale bohužiaľ aj to najhoršie. Je nepredstaviteľné, aby sme v dnešnej dobe museli čeliť výsmechu, prejavom nenávisti a diskriminácii. Je našou povinnosťou sa tomu postaviť.  V Stratégii pre rovnosť, inklúziu a participáciu Rómov do roku 2030 sme si stanovili cieľ eliminovať protirómsky rasizmus, podporovať antidiskrimináciu a participáciu a zvýšiť ochranu najviac zraniteľných skupín a jednotlivcov.

Nikdy nesmieme dovoliť, aby sa zločiny holokaustu znovu odohrali. A musíme udržať spomienky živé. Pretože znalosť hrôzy, ktorá sa odohrala, a uznanie toho, čo boli ľudia schopní urobiť druhým, je pripomienkou povinnosti tejto a budúcich generácií, zachovať dôstojnosť jednotlivca za každú cenu. Nikdy viac nemôžeme prenasledovať, degradovať alebo zabíjať ostatných len preto, lebo majú inú vieru alebo etnický pôvod, či politické presvedčenie.

Vyzývam všetkých, aby si dnes našli čas a spomenuli si na obete a tých, ktorí prežili holokaust. Najväčším uctením ich pamiatky bude, keď budeme pokračovať v boji proti nenávisti, ochraňovať tých najzraniteľnejších a pokúsime sa urobiť zo sveta lepšie miesto pre každého.

Ma Bisteren!

#WeRemember