Preskočiť na obsah

Závery Kongresu mladých Rómov a Rómok 2022 a predstavenie Deklarácie Kongresu mladých Rómok a Rómov 2022

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej Republiky pre rómske komunity v spolupráci s Platformou mladých Rómov a Univerzitnou knižnicou v Bratislave zorganizovali v dňoch 8. – 10. apríla 2022, Kongres mladých Rómok a Rómov 2022. Kongresu sa zúčastnili 40 mladí ľudia z rómskych komunít z celého Slovenska, ktorí sa rozhodli spojiť svoje hlasy v jeden, pretože chcú svojimi názormi prispieť k pozitívnym z​menám v spoločnosti, týkajúcich sa života Rómov a spolunažívania s  ostatnými obyvateľmi Slovenska.  

 „Som veľmi rád, že som mal možnosť spoznať úžasných mladých Rómov a Rómky, ktorí venovali svoj čas tomu, aby sa pozreli na tie problémy, ktoré ich trápia najviac a aby sami navrhli riešenia alebo očakávania nielen od nášho úradu, ale aj od ostatných zložiek verejnej správy. Oceňujem, že mali odvahu byť aj konštruktívne kritickí, a aj keď niektoré životné skúsenosti sa ani mne nepočúvali ľahko, vidím, že sme naladení na spoločnej vlne a vo väčšine prípadov sme našli spoločnú zhodu,“ povedal Ján Hero, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

Delegáti a delegátky kongresu pracovali v štyroch komisiách, v ktorých sa venovali oblastiam zameraných na politiky zdravotníctva, rozvoj otvorenej kultúry a športových zručností, participácie a spoločne spravovanej spoločnosti, inklúzie a antidiskriminačných politík a inovácii inkluzívneho vzdelávacieho procesu. 

Výsledkom diskusií  jednotlivých pracovných komisií kongresu je Deklarácia mladých Rómov a Rómok 2022, ktorá obsahuje požiadavky a návrhy delegátov kongresu.  Deklarácia bude sprístupnená verejnosti, štátnym inštitúciám, vláde, prioritným ministerstvám, s cieľom vytvoriť priestor na  dialóg.

Ako uviedol jeden z hlavných organizátorov kongresu Mikuláš Lakatoš, “Cieľom nášej práce je prispieť vlastnými návrhmi a konkrétnymi požiadavkami k zmene politík pre zvýšenie šancí na lepší a dôstojnejší život, rozvoj a budúcnosť v otvorenej a tolerantnej spoločnosti, ktorá stavia na demokratických právach a slobodách. Na všetkých požiadavkách sme sa zhodli spoločne všetci účastníci kongresu.

Kongres mladých Rómok a Rómov organizuje Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej Republiky pre rómske komunity v spolupráci s Platformou mladých Rómov, Univerzitnou knižnicou v Bratislave, ADEL -  Slovenskom. Aktivita je financovaná z programu Európskej únie - Práva, rovnosť a občianstvo (2014 - 2020) v rámci projektu „Rómske platformy 2021 – 2022“.