Preskočiť na obsah

Dotačná schéma 2015

Výzva na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivej situácie rómskej komunity na rok 2015

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 526/ 2010 Z.z.“) za účelom podpory sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v y h l a s u j e výzvu na predkladanie žiadosti na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. Na internetovej linke nižšie nájdete zákon  č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a zákon č.  č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Všetky otázky týkajúce sa výzvy adresujte na e-mail dotacia.usvrk@minv.sk

Dokumenty na stiahnutie 

Zoznam podporených a nepodporených žiadostí

ROZHODNUTIE č. p.: USVRK-OKA-2015/000967-020 o poskytnutí dotácie podľa zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 526/2010 Z. z.“)

Zoznam podporených a nepodporených žiadostí nájdete nižšie v dokumentoch na stiahnutie.  
 
Dokumenty na stiahnutie