Preskočiť na obsah

Mgr. Kristína Axamítová

Oddelenie výberu projektov
manažér posudzovania žiadostí o NFP
+421 2 20925 154
kristina.axamitova@vlada.gov.sk