Preskočiť na obsah

Ing. Viliam Hlôška

Oddelenie výberu projektov
manažér posudzovania žiadostí o NFP
+421 2 20925 982
viliam.hloska@vlada.gov.sk