Preskočiť na obsah

Ing. arch. Mária Ulrichová

Oddelenie výberu projektov
manažér posudzovania žiadostí o NFP
+421 2 20925 989
maria.ulrichova@vlada.gov.sk