Preskočiť na obsah

Ing. Marian Szetei

Oddelenie výberu projektov
manažér posudzovania žiadostí o NFP
+421 2 20925 959
marian.szetei@vlada.gov.sk