Preskočiť na obsah

PaedDr. Ingrid Zubková

Sekcia európskych programov
poverená riadením sekcie
+421 2 209 25 346
ingrid.zubkova@vlada.gov.sk