Preskočiť na obsah

Informácia k prechodu ÚSVRK z MV SR na ÚV SR k 01.06.2021

31.05.2021 - Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č.60 z 27.01.2021 prechádza pôsobnosť Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity (ďalej ÚSVRK) k termínu 01.06.2021 z Ministerstva vnútra SR na Úrad vlády SR. Táto organizačná zmena prinesie niekoľko úprav pre doterajšie postupy a procesy pri národných projektoch implementovaných ÚSVRK (vrátane NP KS MRK – II. Fáza). V dokumentoch pre poskytovateľa služby bol aktualizovaný Sprievodca pre zapojené subjekty do NP KS MRK, vrátane jeho príloh. O zverejnení aktualizovanej verzii Sprievodcu na web budete včas informovaní prostredníctvom regionálneho koordinátora.

Od 01.06.2021 je potrebné zasielať všetku korešpondenciu súvisiacu s refundáciou výdavkov národných projektov na novú adresu:

Úrad vlády Slovenskej republiky / Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
(NP KS MRK – II. Fáza)
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

Rovnako sa menia aj emailové adresy na všetkých zamestnancov ÚSVRK, a to v tvare: meno.priezvisko@vlada.gov.sk