Preskočiť na obsah

Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík zameraných na rómsku populáciu, predovšetkým marginalizované rómske komunity – I. fáza - NOVÉ

Aktuality

Všetky aktuality projektu

  Informácie o projekte