Preskočiť na obsah

Kontakty

V prípade akýchkoľvek otázok, súvisiacich s NP PVP OSMRK, je možné využiť nasledovné kontakty:
e-mail: nppvp@minv.sk telefón: 02/50944959 02/50944977

Adresa na zasielanie písomnej korešpondencie:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Pribinova 2
812 72 Bratislava

Obálku prosíme označiť nasledovne: "NP PVP OSMRK"

Kontaktné údaje na riadiaci tím NP PVP OSMRK
Meno Pozícia Telefón Email
Ing. Tibor Perina hlavný projektový manažér +421 2 509 44959 tibor.perina@vlada.gov.sk
Mgr. Marianna Hudáková metodička +421 2 509 44977 marianna.hudakova@vlada.gov.sk
Mgr. Adela Striežencová office manažérka +421 2 509 44952 adela.striezencova@vlada.gov.sk