Preskočiť na obsah

Emailové kontakty

Vážený užívateľ,

vzhľadom k tomu, že zamestnanci Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky toho času pracujú v obmedzenom režime z dôvodov súvisiacich s delimitáciou ÚSVRK na Úrad vlády Slovenskej republiky a  nie je možné nás kontaktovať telefonicky,  si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste nás v prípade potreby neváhali kontaktovať elektronicky  prostredníctvom e-mailu na adresách uvedených v tabuľke nižšie.

Zubková Ingrid PaedDr. hlavná projektová manažérka ingrid.zubkova@vlada.gov.sk
Német Matúš Mgr. metodik matus.nemet@vlada.gov.sk
Kováč Tomáš Mgr. projektový manažér tomas.kovac@vlada.gov.sk
Švecová Lenka Ing. projektová manažérka lenka.svecova@vlada.gov.sk
Vantová Tatiana Mgr. projektová manažérka tatiana.vantova@vlada.gov.sk
Didiová Denisa Ing. MBA projektová manažérka denisa.didiova@vlada.gov.sk
Vanta Viliam Ing. projektový manažér viliam.vanta@vlada.gov.sk
Tomáš Ščuka Mgr. regionálny koordinátor tomas.scuka@vlada.gov.sk
Roman Eštočák Mgr. regionálny koordinátor roman.estocak@vlada.gov.sk
Slávka Chovancová PhDr. regionálny koordinátor slavka.chovancova@vlada.gov.sk
Agáta Čisárová Mgr. regionálny koordinátor agata.cisarova@vlada.gov.sk
Milan Balog Mgr. regionálny koordinátor milan.balog@vlada.gov.sk
Miroslava Chovancová PhDr. regionálny koordinátor miroslava.chovancova@vlada.gov.sk
Vladimír Bokša Mgr. PhD. regionálny koordinátor vladimir.boksa@vlada.gov.sk
Mária Kollárová Mgr. RNDr. regionálny koordinátor maria.kollarova1@vlada.gov.sk
Norbert Galla RNDr. regionálny koordinátor norbert.galla@vlada.gov.sk
Rastislav Zubaj Mgr. regionálny koordinátor rastislav.zubaj@vlada.gov.sk
Ernest Lakatoš Mgr. regionálny koordinátor ernest.lakatos@vlada.gov.sk