Preskočiť na obsah

Sprievodca pre užívateľov zapojených do národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. - verzia 3.0

Sprievodca pre užívateľov zapojených do národného projektu "Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II." vydaný Úradom vlády Slovenskej republiky, Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, v rámci implementácie národného projektu "Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II." (PDF - 1,14 MB)