Preskočiť na obsah

Informácia o preplatení transférov obciam za november a december 2021 na začiatku roka 2022

Vzhľadom na procesy súvisiace s viazaním finančných prostriedkov a uzavretím Štátnej pokladnice v závere roka, budú transfery za mesiace november a december 2021 poukázané na účty v roku 2022 po otvorení Štátnej pokladnice. Transfery za mesiac október 2021 budú preplatené v roku 2021 len tým obciam a mestám, ktoré doručia kompletné podklady do 15. novembra 2021. Podklady doručené po tomto termíne budú preplatené tiež na začiatku roku 2022. Informácia pre štatutárnych zástupcov v oficiálnom liste. (PDF - 482,35 kB)