Preskočiť na obsah

Informácia o výberovom konaní v Štátnom pedagogickom ústave pre oblasť inkluzívneho a špeciálneho vzdelávania

ŠPÚ hľadá štyroch nových kolegov/kolegyne, ktorí pomôžu pri nastavovaní kvalitnejšej podpory vo vzdelávaní pre všetky deti a žiakov s rozmanitými potrebami a vypracovaniu modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní vrátane systému ich financovania (podľa Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci komponentu 6).  Pozícii vyhovujú uchádzači/ky s vysokoškolským vzdelaním II. alebo III. stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov, špeciálna pedagogika, psychológia, sociológia, politológia alebo v príbuzných odboroch a min. 2 rokmi praxe. Uzávierka pre zasielanie podkladov je 7.11.2021. Viac informácií nájdu záujemcovia na webovej stránke: Výskumný/á a vývojový/á... - Štátny pedagogický... | PROFESIA.SK.