Preskočiť na obsah

Najčastejšie otázky

Kto realizuje obsadzovanie voľných pracovných pozícii v prípade samostatnej právnej subjektivity MŠ?

Oprávneným užívateľom NP PRIM je obec, s ktorou podpisuje USVRKS Zmluvu o spolupráci. Obec môže delegovať realizáciu obsadenia danej pracovnej pozície na materskú školu (aj to odporúčame v prípade všetkých obcí), ale výsledok obsadenia danej pracovnej pozície zasiela obec – ako oprávnený užívateľ. USVRK si vyhradzuje právo neschváliť obsadenie danej pracovnej pozície uchádzačom (v prípade nedodržania požiadaviek na uchádzača). Táto komunikácia však prebieha medzi prijímateľom a obcou.

Do akej pracovnej triedy zaraďujeme odborných zamestnancov v materskej školy?

Platová tarifa pre odborných źamestnancov v materskej školy sa určuje podľa pracovnej triedy dva  (zdroj MŠVVaŠ SR (PDF - 480.74 kB)).

Kto môže pripraviť mesačné podklady k preplateniu mzdy a kto ich môže podpísať? Je možné niekoho splnomocniť na administráciu týchto úkonov?

Ako si obec/mesto zariadi prípravu, kompletizovanie a zasielanie podkladov je na ich rozhodnutí. V niektorých mestách poverili celou administráciou odbory alebo inštitúcie samosprávy. Niekde naopak všetko pripravujú mzdárky/personalistiky. Žiadosť o oprávneného užívateľa  o finančnú náhradu osobných nákladov zamestnanca po úprave Sprievodcu z marca 2019 môže podpisovať poverená osoba. Obec/mesto vyplní Oznámenie o poverení (Prílohu č. 12) a zašle na adresu MV SR.