Preskočiť na obsah

Pracovné príležitosti v NP PRIM

NP PRIM  II. ponúka rôzne pracovné príležitosti v 150 zapojených obciach a mestách.

Obsadzované pozície v materských školách

  1. pedagogický asistent (plný úväzok),
  2. odborný zamestnanec – prioritne školský špeciálny pedagóg (plný resp. čiastočný úväzok, dohoda o pracovnej činnosti), 
  3. rodičovský asistent
  4. koordinátor inkluzívneho vzdelávania - spravidla riaditeľka MŠ alebo iná poverená osoba (dohoda o pracovnej činnosti).

Obsadzovanie pracovných pozícií v materskej škole zabezpečuje obec/mesto.

Oznámenia o voľných pracovných miestach v NP PRIM II. v obciach

Tu nájdu záujemcovia dokumenty k obsadzovaniu pozícií v jednotlivých obciach.

Upozorňujeme, že rovnaké informácie nájdu záujemcovia aj na web stránkach zapojených obcí a miest v NP PRIM II.

Zoznam oznámení
Obec/Mesto Počet pozícií Pozícia Uzávierka
Družstevná pri Hornáde 1 Pedagogický asistent (PDF - 841,48 kB) 17.1.2022
Švedlár 1 Rodičovský asistent (PDF - 623,60 kB) 5.1.2022
Giraltovce 1 Rodičovský asistent (PDF - 50,83 kB) 30.12.2021
Mirkovce 1 Pedagogický asistent (PDF - 723,91 kB) 8.12.2021
Pečovská Nová Ves 1 Odborný zamestnanec (PDF - 726,10 kB) 3.12.2021
Giraltovce 1 Pedagogický asistent (PDF - 42,29 kB) 3.12.2021
Vaľkovňa 1 Pedagogický asistent (PDF - 482,93 kB) 22.11.2021
Spišský Štiavnik 3 Pedagogický asistent (PDF - 226,76 kB), Odborný zamestnanec (PDF - 226,72 kB), Rodičovský asistent (PDF - 225,90 kB) 23.11.2021
Sečovce 2 Pedagogický asistent (PDF - 549,90 kB)Rodičovský asistent (PDF - 217,82 kB) 22.11.2021
Gelnica 1 Pedagogický asistent (PDF - 168,41 kB) 16.11.2021
Boliarov 1 Rodičovský asistent (PDF - 415,38 kB) 5.11.2021
Drahňov 1 Rodičovský asistent (PDF - 360,20 kB) 10.11.2021
Brzotín 2 Pedagogický asistent, (PDF - 346,06 kB) Odborný zamestnanec (PDF - 425,74 kB) 22.10.2021
Krížová Ves 1 Pedagogický asistent (PDF - 532,35 kB) 25.10.2021
Vaľkovňa 1 Pedagogický asistent (PDF - 481,75 kB) 25.10.2021
Huncovce 1 Pedagogický asistent (PDF - 961,72 kB) 28.10.2021
Ľubica 2 Pedagogický asistent (2) (PDF - 475,62 kB) 22.10.2021
Soľ 1 Pedagogický asistent (PDF - 158,73 kB) 18.10.2021
Zemplínska Teplica 1 Pedagogický asistent (PDF - 443,19 kB) 5.10.2021
Poprad 2 Pedagogický asistent (PDF - 313,01 kB), Rodičovský asistent (PDF - 311,93 kB) 30.9.2021
Veľké Kapušany 2 Pedagogický asistent (PDF - 321,68 kB), Rodičovský asistent (PDF - 369,74 kB) 4.10.2021
Vechec 1 Odborný zamestnanec (PDF - 430,47 kB) 5.10.2021
Richnava 2 Pedagogický asistent (PDF - 325,53 kB), Rodičovský asistent (PDF - 349,67 kB) 5.10.2021
Chminianske Jakubovany 1 Pedaogigický asistent (PDF - 782,98 kB) 04.10.2021
Soľ 1 Pedagogický asistent (PDF - 225,33 kB) 01.10.2021
Ľubica 5 (2) Pedagogický asistent (PDF - 481,87 kB), (2) Odborný zamestnanec, (PDF - 482,54 kB) Rodičovský asistent (PDF - 482,35 kB) 30.9.2021
Krasnohorské Podhradie 2 Pedagogický asistent (PDF - 554,15 kB), Rodičovský asistent (PDF - 567,70 kB) 30.9.2021
Veľká Ida 2 Pedagogický asistent (PDF - 320,55 kB), Odborný zamestnanec (PDF - 234,00 kB) 23.9.2021
Stará Ľubovňa 1 Pedagogický asistent (PDF - 557,30 kB) 20.9.2021
Banské 4 (2) Rodičovský asistent (PDF - 399,61 kB), Pedagogický asistent (PDF - 227,89 kB), Odborný zamestnanec (PDF - 227,50 kB) 20.09.2021
Veľká Lomnica 3 (2) Odborný zamestnanec (PDF - 538,78 kB) Pedagogický asistent (PDF - 541,00 kB) 20.9.2021
Veľké Kapušany 3 Odborný zamestnanec, (PDF - 505,72 kB) Pedagogický asistent, (PDF - 502,04 kB) Rodičovský asistent (PDF - 585,62 kB) 20.9.2021
Svinia 1 Pedagogický asistent (PDF - 226,55 kB) 13.9.2021
Gelnica 2 Pedagogický asistent (PDF - 157,21 kB)Rodičovský asistent v MŠ (PDF - 149,12 kB) 17.9.2021
Malčice 2 Odborný zamestnanec (PDF - 226,61 kB)Rodičovský asistent v MŠ (PDF - 223,64 kB) 17.9.2021
Komárno 1 Pedagogický asistent v MŠ Eötvösova (PDF - 256,21 kB) 13.9.2021
Zlaté Klasy 1 Rodičovský asistent v MŠ (PDF - 312,75 kB) 16.9.2021
Zámutov 1 Odborný zamestnanec (PDF - 406,28 kB) 13.9.2021
Šarišská Poruba 3 Pedagogický asistent (PDF - 666,46 kB)Odborný zamestnanec (PDF - 675,67 kB)Rodičovský asistent v MŠ (PDF - 679,31 kB) 13.9.2021
Turňa nad Bodvou 2 Pedagogický asistent (PDF - 145,98 kB)Odborný zamestnanec (PDF - 140,77 kB) 22.9.2021
Chminianske Jakubovany 2 Pedagogický asistent (2 pozície) (PDF - 503,73 kB) 9.9.2021
Sobrance 1 Pedagogický asistent (PDF - 433,13 kB) 9.9.2021
Rakúsy 2 Pedagogický asistent (PDF - 355,95 kB)Rodičovský asistent v MŠ (PDF - 355,72 kB) 8.9.2021
Spišský Štiavnik 1 Odborný zamestnanec (PDF - 155,01 kB) 17.9.2021
Bystrany 1 Pedagogický asistent (PDF - 966,28 kB) 10.9.2021
Chrasť nad Hornádom 1 Odborný zamestnanec (PDF - 320,87 kB) 8.9.2021
Varhaňovce 2 Pedagogický asistent (2 pozície) (PDF - 257,68 kB) 7.9.2021
Bystré 1 Odborný zamestnanec (PDF - 224,62 kB) 3.9.2021
Pečovská Nová Ves 2 Rodičovský asistent v MŠ (2 pozície) (PDF - 295,12 kB) 8.9.2021