Preskočiť na obsah

Vzdelávanie v NP PRIM II.

Metodicko-inštruktážne workshopy a mikro-regionálne stretnutia 

Vzdelávanie slúži na zvyšovanie odbornosti zamestnancov MŠ v rôznych témach. Môžu byť zamerané len na jednotlivé pozície (napr. rodičovský asistent, odborný zamestnanec a pod.) ale aj pre celé inkluzívne tímy.

Vzdelávanie zamerané na profesijný rozvoj kolektívov materských škôl (uzavreté)

Cieľom vzdelávania v profesijnom rozvoji bola príprava zriaďovateľov škôl, vedúcich pedagogických zamestnancov, pedagogických a odborných zamestnancov materských škôl a i. na aplikáciu modelu inkluzívnej výchovy a vzdelávania a efektívne manažovanie spolupráce všetkých aktérov, ako aj predchádzanie segregácii vo výchove a vzdelávaní. Vzdelávanie zabezpečovala Škola plus a trvala od februára do júla 2022 v zariadeniach v Giraltovciach a Vysokých Tatrách. Vzdelávanie pozostávalo z dvoch prezenčných stretnutí (vrátane on-site visit v MŠ Veľká Lomnica a Giraltovce), individuálnej práce v domovských materských školách a obciach, supervízie a odborného poradenstva zo strany skúsených odborníkov a odborníčok na témy inkluzívneho predprimárneho vzdelávania na Slovensku (pp. Baník, Tokárová, Klein, Šilonová, Petrasová a Oľšavská). Vzdelávania sa zúčastnilo 418 zamestnancov a zamestnankýň materských škôl (40 skupín, 80 stretnutí).  

Aktuálne vzdelávania

Informácia o vzdelávacích aktivitách pre OZ a RA v septembri 2022 (DOCX - 80.20 kB).