Preskočiť na obsah

Vzdelávanie v NP PRIM II.

Metodicko-inštruktážne workshopy a mikro-regionálne stretnutia 

Vzdelávanie slúži na zvyšovanie odbornosti zamestnancov MŠ v rôznych témach. Môžu byť zamerané len na jednotlivé pozície (napr. rodičovský asistent, odborný zamestnanec a pod.) ale aj pre celé inkluzívne tímy.

Vzdelávanie zamerané na profesijný rozvoj kolektívov materských škôl  

Cieľom vzdelávania v profesijnom rozvoji je príprava zriaďovateľov škôl, vedúcich pedagogických zamestnancov, pedagogických a odborných zamestnancov materských škôl a i. na aplikáciu modelu inkluzívnej výchovy a vzdelávania a efektívne manažovanie spolupráce všetkých aktérov, ako aj predchádzanie segregácii vo výchove a vzdelávaní. Vzdelávanie bude zabezpečené dodávateľsky v druhej polovici roku 2021. 

Aktuálne vzdelávania

Počas augusta 2021 neprebieha žiadne vzdelávanie.