Preskočiť na obsah

Poradný orgán splnomocnenca pre oblasť mládeže

V súlade s potrebou posilnenia základných potrieb mladých Rómov a Rómiek a s cieľom zapájania mladých do integrácie Rómov na Slovensku, vznikol pri Úrade splnomocnenca Vlády SR pre rómske komunity poradný orgán pre oblasť mládeže.

Cieľom poradného orgánu je podporiť aktívny a participatívny prístup k integrácii prostredníctvom zmysluplného zapojenia mladých Rómov a Rómiek do tvorby, vykonávania, monitorovania, preskúmavania a vykazovania opatrení zameraných na Rómov.

Viac informácií o poradnom orgáne nájdete v priloženom štatúte.  

Ak máte návrhy alebo otázky na členov poradného orgánu, môžete ich kontaktovať ma ich e-mailovej adrese.  

Zoznam členov poradného orgánu
Foto - Mgr. Katarína Horváthová, predsedníčka poradného orgánu

Mgr. Katarína Horváthová, predsedníčka poradného orgánu

e-mail: horvathova.katarina2510@gmail.com

Volám sa Katarína Horváthová, bývam v Košiciach kde som aj študovala- na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na katedre sociálnej práce. Počas štúdia som sa dobrovoľníckou prácou venovala mladým Rómom a Rómkam, kde som spoznala mnoho úžasných  ľudí, a s  niektorými som v kontakte aj dodnes. Takáto angažovanosť mi priniesla osoh nielen pri ľahšom získavaní výskumných údajov k diplomovej práci, ale aj v profesionálnej oblasti, vďaka ktorej som si našla prácu v komunitnom centre v Ke-Šaci na pozícií odbornej pracovníčky, kde sa okrem iného  venujem najmä deťom a mladým adolescentom. Mojím cieľom a životným krédom ktorým sa  doteraz riadim a ktorým som sa riadila počas školských čias  je nikdy sa nevzdávať a nepozerať nato, akú dlhú cestu mám pred sebou, ale ako ďaleko som sa svojou vytrvalosťou a trpezlivosťou už dostala a koľko prekážok som zvládla prekonať.

Foto - Dávid Kováč, podpredseda poradného orgánu

Dávid Kováč, podpredseda poradného orgánu

e-mail: david.kovac181@gmail.com

Moje meno je David Kováč, mám 22 rokov a som študentom medzinárodných vzťahov na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Rómska problematika mi je veľmi blízka a považujem za dôležité, aby jej pozornosť venovala aj vyrastajúca generácia mladých Rómov. Pevne verím, že  spoločnými silami sa nám podarí dosiahnúť úspechy, ktoré pozitívne ovplyvnia život Rómov na Slovensku. 

Foto - Tomáš Šarközi, člen poradného orgánu

Tomáš Šarközi, člen poradného orgánu

e-mail: tom.sarkozi@yahoo.com

Pochádzam zo Zvolena a študujem psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Rád sa vzdelávam a zlepšujem. Chcel by som sa stať najlepšou možnou verziou seba samého. 

Motto: Čo zasadíš, to ti vyrastie.

Foto - Tomáš Matta, člen poradného orgánu

Tomáš Matta, člen poradného orgánu

e-mail: tomasmatta06@gmail.com

Volám sa Tomáš a študujem medzinárodné vzťahy v Košiciach. Som mladý usmievavý chalan, ktorý má rád šport, osobnostný rozvoj a zaujíma sa o občiansky život z prostredia Rómov ale aj nerómov. 

Motto: Svojím príkladom, príbehom a prácou na sebe, viete a aj do budúcna môžte prirodzene inšpirovať iných.

Foto - Miroslav Chromý, člen poradného orgánu

Miroslav Chromý, člen poradného orgánu

e-mail: miroslav231102@gmail.com

Keďže ja sám som Róm, tak ma vedie vnútorný pocit k tomu, aby som pomáhal Rómom a svojou prácou kladne prispel k životnej zmene rómskeho etnika. Myslím si, že je veľmi dôležité motivovať mládež cez voľnočasové a mimoškolské aktivity, aby dosiahli lepšie výsledky v škole, čo má dopad aj na umiestnenie sa rómskej mládeže do siete stredných škôl a neskôr s týmto úzko súvisí aj uplatnenie sa na trhu práce. Chcel by som, aby rómska mládež sa stala sebavedomou, sebaistou a necítila sa menejcenná, alebo diskriminovaná, preto je potrebné podporiť rómske Ja. 

Moje motto je : “Všetko, čo si v živote zaumieniš, môžeš vlastným úsilým dosiahnuť”

Foto - Zdenko Farkaš, člen poradného orgánu

Zdenko Farkaš, člen poradného orgánu

e-mail: farkaszdenko8@gmail.com

Som mladý 22 ročný róm, ktorý študuje na prvom stupni vysokoškolského štúdia. Navštevujem Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre, na ktorej je mojim študijným odborom špecialne chovateľstvo. V bežnom živote sa snažím presadiť prednosti našej menšiny a tak pomôcť upustiť od stereotypného vnímania rómskej komunity. Spoločnými silami sa v tomto programe budeme snažiť ďalej rozvíjať naše názory a postrehy na problematiku rómov a ďalej napredovať k lepšej budúcnosti.

Motto: Každé ráno máš dve možnosti: pokračovať v snívaní alebo vstať a začať si tie sny plniť.


 Vlajka Európskej únie Aktivity poradného orgánu sú spolufinancované z programu Európskej únie - Právo, rovnosť a občianstvo (2014 - 2020). / These activities are co-funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).