Preskočiť na obsah

Rómske platformy 2019

Informácie o projekte

Názov projektu: Roma Platforms 2019 / Rómske platformy 2019
Prijímateľ: Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity
Financovanie: Európska únia, program: Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)
Výška grantu: 61 945, 51 EUR
Celkové náklady projektu: 65 205, 80 EUR
Doba realizácie projektu: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020
Projektový manažér: Michal Šľachta, e-mail: michal.slachta@minv.sk 

Ciele projektu sú najmä:

Aktivity:

Archívne:

Nominácia členov poradného orgánu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mládeže

Formulár pre nomináciu členov poradného orgánu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mládeže

Vlajka EÚ Tieto aktivity sú financované z programu Európskej únie - Práva, rovnosť a občianstvo (2014 - 2020). These activities are funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).